آينده روشن - اخبار مهدويت و معنويت 10 خرداد 1395 ساعت 12:00 http://bfnews.ir/vdcfmydv.w6dtyagiiw.html -------------------------------------------------- عنوان : شماره38 فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی مشرق موعود به صاحب امتیازی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) منتشر شد. -------------------------------------------------- متن : به گزارش خبرنگار آینده روشن، شماره38 فصل نامه علمی ـ پژوهشی مشرق موعود به صاحب امتیازی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) منتشر شد.تبارشناسی واژگانی ظهور مهدی در منابع اسلامی خدامراد سلیمیاننمادگرائی در نشانههای ظهور حسین الهی نژادزمینه های برداشت سازنده و مخرب از نشانه های ظهور منجی حامد پوررستمی، روح الله شاکری زواردهینقش پیشگویی ها در شکل گیری نحله های فکری و جنبش های اجتماعی مصطفی صادقی کاشانیتطبیق نشانه های ظهور در گذر تاریخ نصرت الله آیتیبررسی سندی و تحلیل دلالی روایات پیشگوئی های آخرالزمان درباره جوانان مجید حیدری فر، روح الله مقدسینام و نسب سفیانی سیدعلی هاشمیبررسی طلوع خورشید از مغرب در روایات اسلامی علیرضا امامی میبدی، سیدمسعود پورسیدآقاییبررسی وضعیت عمومی مردم و جامعه جهانی در روایات آخرالزمان محمدمهدی حائری پوربررسی تطبیقی پیشگویی های آخرالزمان در اسلام، یهودیت و مسیحیت فاطمه هدایتی، محسن نورائیارتباط آموزه های رستاخیز، رجعت و ملکوت الله باآخر الزمان در عهد جدید باتکیه برکارکردها وآسیب ها زهرا قاسم نژادفرجامشناسی جهانی در رسالههای پولس حمید بخشندهبررسی داده های علمی و نشانه های اقلیمی ظهور در ادیان ابراهیمی و فرضیه رابطه تغییرات اقلیمی زمین قبل از ظهور و تغییرات مداری و فلکی آن بعد از ظهور محمدعلی رستمیچیستی و چرایی منجی سکولار در سینمای آخرالزمانی هالیوود فاطمه سلطانی، زهرا مقدادی، سیدرضی موسوی گیلانیسوء استفاده فرقه های غالی از احادیث نبوی در باب مهدویت یدالله حاجی زادهفصلنامه مشرق موعود با مدیر مسؤولی سید مسعود پورسید آقایی و مدیریت داخلی مصطفی ورمزیار از سوی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) منتشر می شود.