آينده روشن - آخرين عناوين انديشه :: نسخه کامل http://bfnews.ir/vsngrt194kjoa.pra.html Fri, 22 Mar 2019 20:27:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://bfnews.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط وب سايت خبری آينده روشن http://bfnews.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام وب سايت خبری آينده روشن آزاد است. Fri, 22 Mar 2019 20:27:04 GMT انديشه 60 نقش علوم انسانی اسلامی در گام دوم انقلاب/ مسأله علوم انسانی حکایت حکمیت است http://bfnews.ir/vdcdkz05.yt0996a22y.html به گزارش آینده روشن، بیست و دوم اسفند ماه، نشست علمی «نقش علوم انسانی اسلامی در گام دوم انقلاب» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر قاسم ترخان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و به همت مؤسسه حیات طیبه در ساختمان اندیشکده مهدویت جمکران برگزار شد که گزارش این نشست تقدیم خوانندگان می‌شود.بحث من محور بیانیه رهبر معظم انقلاب و نقش علوم انسانی اسلامی در گام دوم انقلاب است؛ ما به گام دوم از دو منظر می‌توانیم نگاه کنیم، ممکن است یک نگاه معرفتی داشته باشیم، از نوع نگاه فلسفه مضاف که این بیانیه محصول علوم انسانی اسلامی است.یک نگاه درجه دو می‌توانیم به این بیانیه داشته باشیم؛ این که تعریف ما از علوم انسانی اسلامی چیست و چرا این بیانیه محصول چنین علمی است؟اگر بخواهیم به اهدافی که در این بیانیه ترسیم شده برسیم حتما باید تلاش کنیم تا علوم انسانی اسلامی تولید شود و به میزانی که توانایی  تولید علوم انسانی اسلامی را پیدا کردیم، می‌توانیم به اهدافی که ترسیم شده نزدیک شویم.اما سخن نخست که یک نگاه درجه دو است. علوم انسانی گاهی در مقابل علوم طبیعی قرار داده می‌شود که تعاریف مختلفی دارد. این پرسش مطرح می‌شود که قرار است علوم انسانی چه معرفتی را در اختیار ما قرار دهد؟ اگر علوم انسانی را بگوییم تبیین پدیده‌های انسانی یا به معنای اخص پدیده‌های اجتماعی اعم از توصیف، تبیین، تفسیر، تفسیر وضعیت موجود و بیان نقطع مطلوب و ارائه راهکارها یعنی سیاستگذاری‌ها، اینها جزو وظایف علوم انسانی است.اگر بخواهید وضعیت موجود را توصیف کنید سپس تبیین و تفسیر کنید، این براساس پارادایم‌های مختلفی است که در علوم انسانی شکل گرفته و ما معتقدیم که برای تولید علوم انسانی اسلامی باید پارادایم جدیدی شکل گیرد که در آن توصیف، تبیین، بیان رابطه علمی و معلولی و هم تفسیر است؛ یعنی از روش تفسیری به هرمنوتیکی استفاده کنیم برای فهم پدیده‌ها، یعنی ما هم علت‌گرا هستیم و هم معناگرا. ضعف‌‌های علوم انسانی رایجتفاوت علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی رایج چیست؟ علوم انسانی اسلامی چه تفاوت و ویژگی دارد که آن را از علوم انسانی رایج ممتاز می‌کند؟ معتقدیم که علوم انسانی رایج از چهار ضعف رنج می‌برد. یعنی چهار نقیصه دارد. نقیصه معرفتی، نقیصه اخلاقی، نقیصه دینی و نقیصه کارکردی.علوم انسانی اسلامی علومی است که تلاش می‌شود در این علوم این نقیصه‌ها چهارگانه مرتفع شود؛ به عنوان مثال در حیث معرفتی علوم انسانی، آیا علوم انسانی رایج از حیث معرفتی یک معرفت مطابق با واقع در اختیار شما قرار می‌دهد که بتوانید واقعیت را توصیف و بعد تبیین و تفسیر کنید.این نکته را در علوم انسانی بیان می‌کنیم که نقیصه معرفتی این علوم این است که خیلی از این عوامل و قوانین را ندیدند، بحث سنت‌ها در علوم انسانی اسلامی مطرح می‌شود، بحث عوامل معنوی در علوم انسانی اسلامی مطرح می‌شود که جایگاهی در علوم انسانی رایج ندارد. می‌گویند اگر هم ما عالم ماورای طبیعت داشته باشیم، گزینش می‌کنیم و کاری به آن عالم نداریم. می‌گویند ما ماتریالیست هستی‌شناختی را رد می‌کنیم؛ اما از نظر روش ماتریالیسم هستیم؛ یعنی ماتریالیسم روش‌شناختی.می‌گویند با برای توصیف و تبیین پدیده‌ها نیازی به عوامل فراطبیعی و فرامادی نداریم. عوامل معنوی در حاشیه است و ما با همین‌ها می‌توانیم تبیین کنیم. علوم انسانی اسلامی چون همه را با همدیگر دیده است می‌گوید شما نمی‌توانید رابطه عالم طبیعت و ماده را از عالم فراماده جدا کنید. اینها یک رابطه ناگسستنی با همدیگر دارند و شما اگر آن را نبینید دچار نقیصه معرفتی می‌شوید و طبیعتا این نقیصه در علوم انسانی اسلامی برطرف می‌شود.جهت‌گیری‌ علوم انسانی رایج از حیث اخلاقی که مقام معظم رهبری هم در فرمایشاتشان دارند و در این بیانیه هم اشاره کرده‌اند که ما برای سلطه‌گری این کارها را انجام نمی‌دهیم اما دنیای امروز این علوم انسانی را که شکل داده است براساس ارزش‌های انسانی نیست، اهداف انسانی در این علم اشراب نشده است.همچنین از حیث کارکردی؛ از حیث دینی که روشن است با مبانی دینی ما گاها تعارض پیدا می‌کند و باید بازسازی ‌شود، فرموده‌اند باید علوم انسانی شکل دهیم که مبتنی بر مبانی دینی ما باشد. این نقیصه سوم هم در علوم انسانی اسلامی وجود ندارد چون علومی است که براساس مبانی دینی شکل گرفته است؛ همچنین از حیث کارآمدی که بحث مفصلی دارد. تجربه ناکارآمدی علوم انسانی غربیمقام معظم رهبری می‌فرمایند علومی که در غرب شکل گرفته به درد آنجا هم نمی‌خورد، آن وقت آن را ترجمه می‌کنند که مشکلات را با این علوم حل کنند که ما عملا در این چهل سال دیدیم، علوم انسانی رایج در زمینه‌های مختلف ناکارآمد بوده است؛ در اقتصاد و جاهای دیگر که اظهر من الشمس است.پس ما وقتی از علوم انسانی اسلامی حرف می‌زنیم علومی است که این ویژگی‌ها را دارد، توصیف، تبیین و تفسیر می‌کند و مبتنی بر مبانی ضعف معرفتی ندارد، ضعف دینی ندارد، کارآمد است، راه حل پیشنهاد می‌دهد و برای برون رفت از مشکلات ایده می‌دهد.بیانیه گام دوم به گونه‌ای توصیف از چهل سالی است که گذشت و از طرف دیگر تبیین وضعیت موجود و ترسیم راه رسیدن به نقطه مطلوب است و مهم‌تر از همه این‌که مقام معظم رهبری راه‌حل و راهکار می‌دهد و مبتنی بر آموزه‌های دینی نقشه راه تعیین فرموده است، وقتی از استقلال و آزادی سخن می‌گوید یک تعریفی هم ارائه می‌کند یعنی این مطالبی که می‌گوییم مبتنی بر این چیزها است. مفهومی که ما القا می‌کنیم این است حواستان باشد.این بحث درجه دو است که باید مفصلا بحث شود و اندیشمندان می‌توانند در این حوزه کار کنند و این کلیدواژه که عرض کردم اعتقادم این است که خود این بیانیه محصول چنین علمی است. اما محور بحثم قسمت دوم است. یعنی یک نگاه درجه یک است. می‌خواهیم ببینیم که علوم انسانی اسلامی در این چهل سال پیش‌رو چه نقشی را می‌تواند ایفا کند.رهبر معظم انقلاب اولا در یکی از سخنان خود می‌فرمایند که انقلاب و نظام خط کلی‌اش وصول به تمدن نوین اسلامی است، ایشان واقعیت ظرفیت های کشور را بیان می‌کنند و چالش‌هایی که دیروز و امروز بوده و سرگذشت چهل ساله انقلاب اسلامی را بیان می‌کند یک ردیفی را باز می‌کند مربوط به این قسمت که برای این‌که ما آن تمدن نوین اسلامی را ایجاد کنیم باید چه کار کنیم که در آنجا هفت محور را بیان می‌کنند و طبیعتا نگاه ایشان در این قسمت هم نگاه تمدنی است.اگر بخواهیم بحث علوم انسانی و نقش آن را پیگیری کنیم باید براساس این اندیشه جلو برویم که علوم انسانی است که باید تمدن نوین اسلامی را برپا کند و در حقیقت نقش زیرساختی دارد.نکته دوم این‌که تمدن آن غایت و نهایت است، اما پیش از تمدن هم مراحلی وجود دارد. باز علوم انسانی نقش دارد، پس پایه شکل‌گیری و ایجاد تمدن علوم انسانی است اما پیش از این‌که آن تمدن ایجاد شود یک مراحلی باید پشت سر گذاشته شود تا به آنجا برسیم که در این مراحل هم علوم انسانی نقش اساسی و زیرساختی دارد. پنج مرحله رسیدن به تمدن اسلامی و اهمیت دولت سازیبراساس نوع نگاه رهبری، ایشان پنج مرحله برای نهضت اسلامی بیان می‌کنند. مرحله اول خود انقلاب اسلامی است. مرحله دوم تشکیل نظام اسلامی است. مرحله سوم تشکیل دولت اسلامی است. مرحله چهارم تشکیل جامعه اسلامی و مرحله پنجم ایجاد امت اسلامی یا ایجاد تمدن اسلامی است.علوم انسانی سکولار نمی‌تواند شما را به آن نقطه مطلوب برساند و در این مراحلی که گفتیم هم کارایی ندارد؛ اگر قرار است در این مراحل موفقیت حاصل شود، حتما باید علوم انسانی اسلامی داشته باشیم، اما این‌که برخی مراحل تحقق پیدا کرده براساس علوم انسانی اسلامی تحقق پیدا کرده است.آیا انقلاب اسلامی براساس علوم انسانی رایج شکل گرفته است؟ خیر. آنها اساسا این انقلاب را پیش‌بینی نمی‌کردند. تشکیل نظام اسلامی هم براساس نظریه‌پردازی علوم انسانی غربی درباره مدل حکومت نبوده است. این مدل حکومتی ما مبتنی بر نظام ولایی است؛ ولایت فقیه هم براساس علوم انسانی اسلامی است.مرحله تشکیل دولت اسلامی که رهبری می‌فرمایند تاکنون نهادها و ساختارهایی طراحی شده است اما به دلیل ضعف در علوم انسانی این امکان فراهم نشده که ساختار مناسب تولید شود؛ یعنی اینجا هم ما ضعف داریم، ساختار اگر تولید شده و نهاد تولید شده براساس علوم انسانی غربی بوده است و ما چون براساس علوم انسانی اسلامی در حوزه‌ها ضعف داشتیم نتوانستیم ساختارهای مناسب، نهادهای مناسب با اهدافی که ترسیم شده ایجاد کنیم.یعنی ما در بحث دولت اسلامی در این چهل سال پیش‌رو باید در حوزه علوم انسانی اسلامی کار شدید و مجاهدانه انجام دهیم تا آن نهادها و ساختارهای مناسب را بتوانیم تولید کنیم؛ طبیعتا شکل‌گیری جامعه‌ای که همه مقاصد و آرمان‌های و اهداف اسلام را مانند عدالت تأمین کند تحقق پیدا نکرده و در این چهل ساله باید تلاش شود، مرحله چهارم محقق شود تا به بحث مرحله پنجم برسیم که بحث تمدن اسلامی است. تولید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جهت تمدن سازیالبته کارهای خوبی در این مدت انجام شده است، فکر می‌کنم که از چیزهایی که می‌شود درباره نقش علوم انسانی اسلامی در گام دوم سخن گفت که البته قدم‌های این گام در این گام اول برداشته شد، اما باید با جدیت ادامه پیدا کند، تولید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در حال حاضر یک سندی آماده شده و بنا است در این گام دوم اشکالات آن گرفته شود و به صورت یک سندی بالادستی در اختیار قرار داده شود که تا شما این الگو را نداشته باشید نمی‌توانید به اهدافی که گفته شد برسید.یعنی بحث تمدن نوین اسلامی مبتنی است بر این‌که شما یک الگویی را تولید کند که این الگو طبیعتا با مدل‌های غربی متفاوت خواهد شد. براساس این الگو باید حرکت کنید تا به آن نقطه مطلوب برسید. پس یکی از چیزهایی که علوم انسانی نقش داشته و می‌تواند این نقش در تکمیل و نهایی سازی‌اش نقش داشته باشد بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.در بیانیه مقام معظم رهبری بر روی هفت محور تأکید شده است. بحث علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی و عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمنان و در آخر بحث سبک زندگی است؛ رهبر معظم انقلاب با نگاه تمدنی که دارند این هفت موردی را که آورده‌اند با نگاه تمدنی است. برای این‌که به آن نقطه مطلوب برسند یعنی تمدن نوین اسلامی ایجاد شود، تمدن نیاز به یک نرم‌افزار و یک سخت‌افزار دارد؛ بخشی نیاز به نرم‌افزار و بخشی نیاز به سخت‌افزار دارد. سبک زندگی به مثابه نرم افزار تمدن سازیسبک زندگی جنبه نرم‌افزاری دارد. تا شما سبک‌ زندگی را درست نکنید به تمدن نخواهید رسید. این هفت محور بیان شده براساس آن نگاه تمدنی است که ایشان دارند و تلاش می‌کنند الگو نوشته شود و هم آن پنج مرحله و آن چهار مرحله پیشین گام‌هایش برداشته شود تا به نقطه مطلوب برسیم و طبیعتا تا شما این هفت محور را محقق نکنید، تمدن نوین اسلامی محقق نخواهد شد.گفته‌اند که هر تمدنی مبتنی بر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، اخلاق، قدرت نظامی و اینها است؛ می‌گویند تا شما در این امور تئوری نداشته باشید به نقاط گفته شده نمی‌رسید. این تئوری‌ها را علوم انسانی به شما می‌دهد.مقام معظم رهبری توضیح می‌دهند که هر تمدنی یک بخش نرم‌افزار دارد یک بخش سخت‌افزار. نرم‌افزار تمدن همان سبک زندگی است، یعنی شما اگر سبک زندگی اسلامی ایجاد و تولید نکنید یقینا تمدن اسلامی نخواهید داشت. نمی‌شود که تمدن اسلامی داشته باشید اما سبک زندگی شما غربی باشد. این پارادوکس است. بنابراین سبک زندگی متوقف بر علوم انسانی است.سؤال اساسی این بود که جایگاه علوم انسانی در این چهل سال و نقش علوم انسانی در گام دوم چیست؟ نقش علوم انسانی اسلامی یک نقش زیرساختی برای تولید سبک زندگی اسلامی است، این بحث از دو منظر قابل پیگیری است.سبک زندگی یعنی شیوه زندگی که این شیوه زندگی براساس علایق شما شکل می‌گیرد و علایق شما را باورها شکل می‌دهند، باورها، علقه، میل و ارزش تولید می‌کند و براساس این ارزش‌ها این سبک زندگی را انتخاب می‌کنید و ترجیح می‌دهید که اینگونه زندگی کنید.مثال روشن این است که شما به یزد می‌روید و بافت سنتی را که آنجا می‌بینید و حتی نوع خانه‌ها و درهای خانه‌ها، معماری،‌ روابط و شیوه زندگی براساس باورهای اعتقادی شکل گرفته است که می‌گفتند محرم و نامحرم است. نوع نگاه به جهان، جهان‌بینی باورهای ارزشی را شکل می‌دهد که می‌گفتید خدا، قیامت و معادی هست. اینجا یک بحث علمی مطرح می‌شود که رابطه بین بایدها و نبایدها و هست و نیست چیست؟بحث علمی این موضوع در جای خود که ما رابطه را تولیدی می‌دانیم یا خیر؟ اگر تولیدی ندانیم باز هیچ رابطه‌ای با یکدیگر ندارند؟ یقینا باورهای باید و نبایدهای شما براساس نوع نگاه شما به جهان شکل می‌گیرد یعنی نوع نگاهی که شما به جهان دارید. جهان‌بینی شما باورهای ارزشی شما را شکل می‌دهد. باورهای شما را شکل می‌دهد؛ اگر کسی معتقد به قیامت و معاد نباشد طبیعتا نوع باورها، ایدئولوژی و سبک زندگی‌اش متفاوت خواهد شد.این موضوع یک رابطه مستقیم نیست، یعنی آن سبک زندگی شما براساس جهان‌بینی شما شکل می‌گیرد اما همه این چیزها غیرمستقیم نیست و خیلی‌ها مستقیم است. یعنی علوم انسانی کاری که انجام می‌دهد هم از هست و نیست بحث می‌کند هم باید و نباید دارد، این‌که به ما گفته‌اند که تنها توصیف و تبیین است و کاری به باید و نباید ندارد، عملا این‌گونه نیست. مرحوم حائری شیرازی گفتند: حواستان باشد، مسأله علوم انسانی حکایت بحث حکمیت استمرحوم حائری شیرازی مثال زیبایی می‌زدند، این که اینها به ما می‌گویند وارد حوزه باید و نباید نشوید؛ تنها داریم پدیده‌ها را توصیف می‌کنیم، این‌که دیگر اسلامی و غیراسلامی ندارد، داریم تبیین می‌کنیم؛ دیگر آب در صد درجه به جوش می‌آید چه فرقی می‌کند شما مسلمان باشید یا نباشید.ایشان می‌گفت: حواستان باشد مسأله علوم انسانی حکایت بحث حکمیت است؛ به ما گفتند هر دو کنار بگذاریم، شما علی را کنار بگذارید و ما هم معاویه را؛ آن وقت چه کار کردند؟ آن‌ها بایدها و مطالب سکولار خود را در جامعه جهانی نهادینه می‌کنند و از ارزش‌هایشان براساس علوم انسانی دفاع می‌کنند.این را به عنوان یک پیش‌فرض قبول کنید که علوم انسانی هم هست و نیست دارد و هم باید و نباید؛ هم گزاره‌های هنجاری دارد و هم گزاره‌های توصیفی، این سبک زندگی که من چگونه زندگی کنم باید و نباید است؛ اما علوم انسانی یا مستقیم به شما باید و نباید می‌دهد یا به صورت غیرمستقیم.حتی اگر علوم انسانی وارد گزاره‌های باید و نباید نمی‌شود به شما جهان‌بینی که می‌دهد! از هست و نیست‌ها که بحث می‌کند! این‌که شما می‌آیید توصیف و تبیین می‌کنید می‌شود منشأ برای تولید سیاست‌ها و تولید بایدها و نبایدها؛ لذا ما معتقدیم تا علوم انسانی، اسلامی نشود سبک زندگی هم اسلامی نخواهد شد. چون یک رابطه دو طرفه وجود دارد. نمی‌توانید تفکیک کنید. علوم انسانی به شما سبک زندگی می‌دهد و تا این سبک زندگی، اسلامی نشود، تمدن نوین اسلامی هم برپا نمی‌شود.نقش علوم انسانی اسلامی در مرحله چهارم بسیار برجسته است یعنی آن بحث تشکیل جامعه اسلامی که جامعه اسلامی براساس سبک زندگی اسلامی شکل می‌گیرد که اگر این شکل گرفت در نهایت تمدن نوین اسلامی شکل می‌گیرد.از این جهت می‌توانیم نقش علوم انسانی را در علم، پژوهش، تکنولوژی پیگیری کنیم که تأثیرش را در قسمت سخت‌افزار نشان دهیم. مقام معظم رهبری در این بیانیه دارند که العلم سلطان که بخشی از روایت حضرت امیر(ع) است که قدرت، استقلال، عزت، این هفت محور اساسی در بیانیه دوم که اشاره کردم، همه مبتنی است بر این‌که شما در حوزه علم و پژوهش سرآمد باشید و وابستگی نداشته باشید.بحث معنویت، عدم سلطه‌گری، اشراب معنویت همه به نحوی وابسته به بحث علوم انسانی اسلامی است. چون این ویژگی‌هایی که برای اسلامیت علوم انسانی تصور کردیم می‌تواند این اهدافی را که عرض کردیم تحقق بخشد، علم ثروت و عزت و استقلال می‌آورد؛ اگر علم چنین نقشی را دارد که در محورهای فرمایشات رهبری به عنوان قسمت اول با نام علم و پژوهش آمد و جوانان را توصیه کردند که در این زمینه باید گوی سبقت را بربایند؛ اینجا آن بحث مهم و اساسی مطرح آن است که بیاییم رابطه این را در این منظومه علم نقش علوم انسانی چیست؟ علوم انسانی در این وسط چه کاره است؟ اگر علم ثروت، استقلال و عزت می‌آورد، علوم انسانی اینجا چه کاره است؟اساس پیشرفت‌ها در حوزه علم و در قسمت سخت‌افزاری تمدن، علوم انسانی است، چون می‌خواهیم به نقطه مطلوب از حیث اسلامیت برسیم می‌گوییم علوم انسانی اسلامی. اینجا بحث مهمی که می‌توانید پیگیری و پژوهش کنید این است که رابطه بین علوم انسانی و سایر علوم چیست؟علوم انسانی در اینجا پایه است و به شما جهت می‌دهد؛ برخلاف آن چیزی که تصور می‌شود که ثروت غیر از علوم انسانی است؛ حتی تکنولوژی را هم که شما حساب کنید، به نحوی با علوم انسانی رابطه دارد ولو این‌که ما در مرحله اول نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تکنولوژی محصول علوم طبیعی است و خیلی ساده‌باورانه است که فکر کنیم تکنولوژی منتقل می‌شود اما فرهنگ منتقل نمی‌شود. در واقع اگر قرار است تکنولوژی هم تولید شود، چون تکنولوژی همراه خود فرهنگ را دارد و منتقل کننده فرهنگ است، اینجا نقش علوم انسانی برجسته است.جمع بندی بحث من این است که دو نگاه مطرح شد؛ نگاه درجه دو و درجه یک به نقش علوم انسانی در بیانیه گام دوم؛ در نگاه درجه یک براساس ادبیاتی که مقام معظم رهبری تولید کردند پنج مرحله مطرح شده و این پنج مرحله برای این است که مرحله پنجم محقق شود و آن بحث تمدن است.همه این نگاه‌ها و گام‌های پیشین برای این است که به نقطه مطلوب برسیم و علوم انسانی در این مراحلی که عرض کردم نقش اساسی و زیرساختی دارد؛ نقش علوم انسانی در گام دوم یک نقش زیرساختی است، چراکه اگر این مراحل طی نشود، مرحله پنجم محقق نخواهد شد.انتهای پیام/ 141 ]]> انديشه Sun, 17 Mar 2019 06:09:07 GMT http://bfnews.ir/vdcdkz05.yt0996a22y.html راهیان نور زائران را آماده درک خورشید ولایت عظمی می کند http://bfnews.ir/vdcc0xqm.2bqee8laa2.html به گزارش آینده روشن نوروز و بهار طبیعت در کنار همه رسم ها و سنت های باستانی که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی دارند، پس از دوران دفاع مقدس به رسمی زیبا و فرهنگ ساز نیز آراسته شده، رسمی که هفت سین ها و دعاهای بسیاری از ما را به معنویت جبهه ها پیوند می دهد، رسم حضور در کاروان های راهیان نور که شور و عاطفه آغاز یک سالِ باانرژی را به زائران خود هدیه می کند.از این رو، به مناسبت فرا رسیدن 22 اسفندماه «روز بزرگداشت شهدا» و در بررسی سبک زندگی منتظرانه ای که در سفرهای راهیان نور مشق می شود و تاثیری که انس با شهدا در تسهیل ارتباط با امام زمان(عج) دارد با حجت الاسلام والمسلمین «محمد صادقی»، راوی راهیان نور و کارشناس مهدوی گفت وگویی داشته ایم که مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:  سفرهای راهیان نور که بیشتر در آغاز سال جدید و بهار طبیعت مرسوم است، از نظر تلطیف فضای سبک زندگی چه آثاری دارد؟ همه می دانند یک وسیله تامین نور و گرما تا زمانی که به منبع انرژی متصل نشود، فایده و ارزشی ندارد حتی اگر از عالی ترین جنس ها ساخته شده باشد؛ خدای متعال در قرآن خود را منبع نور آسمان ها و زمین معرفی می کند: «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» این یعنی غیر از خدا ظلمت و تاریکی است و در ممات به سر می برد.اما قرآن آیه ای دیگر درباره برخی از بندگان دارد که می فرماید: «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ؛ (ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند»(آل عمران، 169)این یعنی شهدا نه تنها نمرده اند بلکه در بزرخ، بهشت و جهنم هم نیستند چراکه اصلاً برای اینها بذل جان نکرده اند بلکه ایثار جان توسط آنها برای اتصال به منبع نور لایزال الهی است و همین سبب شده تا نزد خدا روزی بخورند.در این میان کسی که با شهدا ارتباط برقرار می کند، مثل لامپی که در اتصال با منبع انرژی نورانیت می یابد، نورانیت و معنویت پیدا می کند پس چه خوب است که انسان سالی یک بار از معبر راهیان نور با شهدا چنین اتصال و انسی پیدا کند. در بعد معنویت و اخلاق این سفرها چه رهاوردی دارند؟ برای آنکه تلفن همراه مان در مکان های مختلف شارژ داشته باشد، پاوربانک تهیه کرده و آن را هم از طریق برق شارژ می کنیم، بلاتشبیه شهدا هم از نظر روحی معنوی چنین قدرتی دارند و نورانیت الهی را به ما منتقل می کنند.لذا حاضران در سفر راهیان نور در کنار یادمان ها و مزار شهدا قرار می گیرند، چراکه آمده اند نور بگیرند، اصلا شهدا خود نیز چنین بودند.  حضور در راهیان نور و انس با شهدا در فرصت سازی و تسهیل ارتباط با امام زمان(عج) چه تاثیری دارد؟ وجود مقدس حضرت صاحب الزمان(عج) 1180 سال است که انتظار می کشند تا همه انسان های عالم یاد بگیرند خود را به نور الهی متصل کنند تا پس از آن حضرت(عج) بیایند و رهبری مردم را بر عهده بگیرند. ظهور رخ دهد و برکات زمین و آسمان ها نازل شود.یعنی امام زمان(عج) زمانی می آیند که انسان ها نورانیت داشته باشند یا حداقل وارد مسیر نورانیت شده باشند.باید توجه داشت هر جا دعا و زیارتی برای امام عصر(عج) وارد شده حتماً پس از یکی دو فراز شهادت در رکاب حضرت(عج) آموزش داده می شود: «الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ».در همه ادعیه و زیارات مربوط به امام زمان(ع) این شهادت طلبی و یادگیری آن و نور گرفتن از شهدا توصیه و تاکید شده است. در این میان راهیان نور، هم نورانیت الهی را به ما هدیه می دهد و هم ما را برای ظهور حضرت ولی عصر(عج) آماده می کند. با توجه به آنکه امید از مهمترین ویژگی های مهدویت و موعودباوری است، آیا راهیان نور و ارتباط با شهدا به عنوان سربازان آخرالزمانی امام عصر(عج)، هم قابلیت ایجاد و تامین امید در انسان را دارند؟ ما انسان ها حافظه، عاطفه و فطرت داریم و اصلاً از وجوه عنایت خدای متعال به ما همین حافظه است که در اثر آن اتفاقات خوب از یاد ما نمی رود و قطعاً اثر دارد.امام خامنه ای در بیانیه گام دوم فرمودند: «در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای‌ترین جهاد شما است.»شهدا در نخستین ارتباط جهاد را به ما یادآور شده و این خوش بینی نسبت به آینده را در ما ایجاد می کنند اساساً اعجاز بزرگ خدای متعال در دوران دفاع مقدس همین امیدواری بود چنان که امام خمینی(ره) در سال 60 خطاب به رزمندگان فرمودند(نقل به مضمون): نگران نباشید و مواظبت کنید ... این اسلحه های زنگ زده شما در آینده نه چندان دور زیارتگاه اهل یقین می شود. این نگاه امام راحل ناشی از خوش بینی به آینده بود. از این رو، شهدا در نخستین گام روح امید و خوش بینی را به ما تزریق می کنند و تاکید دارند که اگر شما هم در این مسیر قرار بگیرید خدا یاری تان می کند: «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدامَكُم»(محمد، 7)وقتی ثابت قدم شدید، حاکم بر عالم خواهید شد که این وعده خدا است: «وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ»(قصص، 5)البته این حکومت بر زمین همراه با مهربانی و گذشت است، چنان که مقام معظم رهبری می فرمایند: انقلاب ما قدرتمند اما مهربان و باگذشت است.  یعنی حضور در راهیان نور ما را در انتظار صحیح و زمینه ساز کمک می کند؟ راهیان نور و زیارت شهدا نقشی عمیق بر روح و ذهن زائران می نشاند؛ اگر همه انسان ها چنین خاطراتی داشته باشند دیگر به هم ظلم و ستم نکرده و زیر بار آن نمی روند چنان که ملت ایران نپذیرفت و در راه آرمان هایش قیام کرد و امروز ملت ها و قدرت های دنیا می کوشند، عزت را از ما یاد بگیرند. راهیان نور و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از طریق آن چه انگیزه هایی را برای تحمل سختی های عصر غیبت و زمینه سازی برای درک خورشید ولایت عظمی ایجاد می کند؟ نخستین و مهمترین مقدمه درک و فهم دولت جهانی امام زمان(عج)، امید است و اینکه انسان مایوس نباشد: «وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ»(یوسف، 87)اگر امید در همه ما انسان ها زنده شود و یقین داشته باشیم که همه ادیان آمده و گفتند مصلح آخرالزمان که بیاید همه چیز زنده می شود، و اگر این امید در جان مردم ریشه بدواند که می شود روزی دنیا حاکمی با گذشت داشته باشد، هیچ گاه نشستن و تحمل ستم ها را بر خود نمی پذیرند و حرکت را شروع می کنند.چنان که امام صادق(ع) تاکید کرده اند: قدم اول برای رسیدن به دولت جهانی حضرت ولی عصر(عج) نپذیرفتن شرایط موجود جهان است (اعم از تباهی ها، ظلم ها، بی بند و باری ها، دوری از نورانیت). باید به سمت شرایط مطلوب قدم برداریم.شهدا این قدم را برداشتند و توانستند در مقابل همه ابرنکبت های عالم ایستاده و پیروز شوند.پایان پیام/141 ]]> انديشه Sat, 16 Mar 2019 12:53:27 GMT http://bfnews.ir/vdcc0xqm.2bqee8laa2.html همایش بزرگ منتظران ظهور جنوب استان بوشهر برگزار شد http://bfnews.ir/vdcjvyea.uqemmzsffu.html به گزارش آینده روشن همایش بزرگ منتظران ظهور در راستای حمایت از بیانیه گام دوم انقلاب با حضور پرشور مسئولان و اقشار مختلف مردم شهرستان‌های دیر، جم و کنگان در آخرین جمعه سال ۹۷ و در کنار مرقد امامزاده سید صالح برگزار شد.مردم شهرستان‌های دیر، کنگان و جم با حضور پرشور و معنوی خود در اجتماع بزرگ منتظران ظهور در صحن امامزاده سید صالح، عشق و ارادت خودت را به ائمه اطهار (ع) نشان و بر حمایت بی چون و چرا و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کردند.حجت‌الاسلام حسن گنجی خطیب مسجد مقدس جمکران و سخنران این همایش گفت: بهترین فرصت برای ترویج این فرهنگ، مهدویت و انتظار برای ظهور منجی عالم بشریت امام زمان (عج) است.وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و با بیان اینکه این بیانیه ارائه یک نقشه راه روشن برای تحقق آرمان‌ها و آرزوهای بزرگ ملت ایران است اظهار داشت: امروز همه خواهران و برادران با اجتماع بزرگ خود در این مکان مقدس اعلام می‌دارند که بیانیه گام دوم انقلاب را با جان و دل دریافت کرده‌اند و برای تحقق آن، پیش‌قدم شده و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.گنجی با بیان اینکه دشمنان اسلام در صدد تخریب و از بین بردن اعتقادات مذهبی و دینی ما در جوامع اسلام هستند، تصریح کرد: ما باید با برگزاری چنین برنامه‌های دینی و مذهبی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین خانواده‌ها به ویژه جوانان و نوجوانان و نسل جدید جامعه در مقابل توطئه‌های دشمنان اسلام مقابله کنیم.وی گرانی، تورم و بیکاری را ساخته دشمنان انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: با پیروی از دستورات مقام معظم رهبری تمام چالش‌ها و بحران‌ها را پشت سر گذاشته و تمام قله‌ها را فتح خواهیم کرد.شهردار دوراهک در حاشیه این مراسم گفت: کسانی‌که در مسیر اهل بیت گام بردارند و خود را وقف مکتب اهل بیت کنند حرکت ارزشمندی در جامعه انجام خواهند داد.هوشنگ احمدی با بیان اینکه فرهنگ مهدویت، فرهنگ ارزش‌ها و دین است اظهار داشت: امروز دوران تداوم‌سازی و پایداری نظام اسلامی است که در راستا باید برای این تداوم سازی اهتمام جدی داشته باشیم.فرمانده انتظامی شهرستان دیر نیز در حاشیه این مراسم گفت: جوانان نقش مهم و اساسی در تبیین گام دوم انقلاب اسلامی دارند و باید برای پیشرفت کشور برنامه داشته باشند.سرهنگ فرهاد آراوند با بیان اینکه رسالت بیانیه گام دوم انقلاب تبیین روح قوانین نظام اسلامی است اظهار داشت: جهاد و جوانان کلیدی‌ترین عنصر بیانیه گام دوم انقلاب است و ریشه این بیانیه تزریق امید در جامعه خواهد بود.فرمانده انتظامی شهرستان دیر گفت: ایران اسلامی در میان بحران و ناامنی دنیا جز امن‌ترین کشورهای جهان است که این وضعیت تنها در سایه انقلاب و پشتیبانی از ولایت فقیه به‌دست آمده است.شهردار انارستان از توابع شهرستان جم در حاشیه این مراسم گفت: امام زاده سید صالح (ع) فرزند سید زکی از نوادگان حضرت امام زین العابدین (ع) است که در بلندترین نقطه کوه‌ای احمد سلمان و در کنار جاده دوراهک به انارستان – جم قرار گرفته است.سید محمد احمدپور با بیان اینکه از صدها سال پیش تاکنون این امامزاده دارای بقعه متبرکه و پناهگاه و محل زیارت عاشقان و دلباختگان اهل بیت عصمت وطهارت بوده است خاطر نشان کرد: برگزاری همایش بزرگ منتظران ظهور، اولین گام در مسیر انتظار است ولی نباید در این حد متوقف شویم و فرهنگ مهدوی را باید در رفتار و منش خود اجرایی کنیم.حاج محمد دوراهکی از خادمین امامزاده سید صالح، در این مراسم ضمن تقدیر از حضور باشکوه همه ارادت مندان به خاندان اهل بیت گفت: بسیاری از جوانان شهرستان‌های جم، دیر و کنگان به صورت خود جوش و آتش به اختیار و در راستای نهادینه کردن گام دوم انقلاب، با همکاری ادارات نهادها و ارگان‌ها این همایش بزرگ معنوی را در بلندترین نقطه از کوه‌های احمد سلمان خلق کردند.دوراهکی با بیان اینکه در ۱۰۰ سال اخیر تاکنون مراسم مذهبی و معنوی در جوار آستان مقدس امام زاده سید صالح برگزار می‌شود اظهار داشت: سادات بزرگ منطقه علما و عرفای کامل، نظیر آیت الله شیخ محمد شفیع محسنی و فرزندان گران‌قدرش مردم را برای زیارت این مکان مقدس تشویق و خود از زائران سید صالح بوده‌اند.وی ضمن تقدیر از همکاری منطقه عملیاتی نار کنگان در برگزاری این همایش بزرگ افزود: اکثر پرسنل منطقه عملیاتی گاز نار کنگان مستقر در اطراف این امام زاده از مریدان حضرت هستند که همواره با نظر مثبت و مساعد در امر برگزاری این همایش همکاری و شرکت کرده‌اند.امامزاده سید صالح بیش از هزار سال سابقه دارد و از صدها سال پیش تا کنون دارای بقعه متبرکه بوده است و گذشته‌های بسیار دور تا کنون نیز مرکزی برای برگزاری مراسم فرهنگی و معنوی بوده است که در هشتم محرم سال ۱۳۹۱ توسط امام جمعه جم کلنگ بازسازی این امامزاده به زمین زده شد و عاشقان این خاندان عصمت و طهارت شروع به بازسازی این آستان مقدس نمودند که متأسفانه در مقطعی از زمان به دلیل عبور خط لوله ۴ اینچ گاز توسط شرکت نفت روند بازسازی متوقف شد که اخیراً با قول‌های مساعد مسئولان شرکت ملی نفت به زودی کار بازسازی این امامزاده آغاز خواهد شد.انتهای پیام/ 141 ]]> انديشه Sat, 16 Mar 2019 11:29:58 GMT http://bfnews.ir/vdcjvyea.uqemmzsffu.html دشمن به دنبال از بین بردن ارزش‌های قرآنی در جامعه است http://bfnews.ir/vdciuuay.t1aqq2bcct.html به گزارش آینده روشن حجت الاسلام حمید ملکی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با تاکید بر توجه به قرآن کریم و عمل به دستورات آن اظهار داشت: قرآن به عنوان کتاب واقعی زندگی است و سبک زندگی را به انسان یاد می‌دهد.وی با بیان اینکه باید قرآن را از مهجوریت در آوریم و در زندگی‌هایمان به کار گیریم، افزود: قرآن را باید سر سفره زندگی آورد.معاون تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه کشور با تاکید بر لزوم قرآن آموزی به کودکان و فرزندان از برکات این امر برشمرد و بیان داشت: ۴۰ سال است در مقابل دشمنان و شیطان بزرگ ایستاده‌ایم و هشت سال دفاع مقدس را در زیر بمباران‌ها ماندیم و چهل سال سربلند از این امتحان بیرون آمدیم.وی با اشاره به اینکه گام دوم و چهل سال دوم به نسل جدیدی واگذار شد، بیان داشت: گام دوم انقلاب اسلامی به جوانان سپرده شده است و آنها باید با عمل به قرآن کریم در این راه گام بردارند و با افتخار مقاومت کنند.حجت‌الاسلام ملکی عنوان کرد: غرب به دنبال از بین بردن شهامت، شجاعت، ایثار، مهدویت، ایمان و ارزش‌های قرآنی از ما و جوانان ما است.وی با اشاره به اینکه اصل این تفکر شیطانی است، تصریح کرد: امروز همه ابزارها در اختیار شیطان قرار گرفته است تا فرهنگ دینی و ارزش‌های قرآنی را از جامعه ما بگیرد.معاون تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه کشور تاکید کرد: دشمن برای اعتقادات و گرفتن آن از مردم ما بسیار سرمایه گذاری کرده است و ما باید ر این زمینه هوشیار باشیم و با تمسک به قرآن کریم در راه دین و اسلام گام برداریم.وی در پایان از دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات قرآن و حدیث حوزه‌های علمیه در استان کرمانشاه قدردانی کرد.انتهای پیام/ 141 ]]> انديشه Sat, 16 Mar 2019 10:06:34 GMT http://bfnews.ir/vdciuuay.t1aqq2bcct.html آیا امام زمان(عج) همسر و فرزندی دارند؟/ ۳۰ ملازم حضرت ولی عصر http://bfnews.ir/vdcgyz9u.ak93n4prra.html به گزارش آینده روشن متن زیر جلسه چهل و سوم از سلسله مباحث مهدویت است که توسط حجت الاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی ایراد شده است.یکی از مسائلی که در حوزه مباحث عمومی مهدویت است و موضع ما نسبت به آن هر چه باشد، به اصل مطلب ضرری نمی‌رساند، این است که آیا امام عصر همسر و فرزند دارند یا نه؟در جلسه قبل عرض کردیم که در این مسئله چهار نظریه وجود دارد. قول اول این است که امام ازدواج کرده اند و دارای فرزند هستند. قول دوم این است که امام ازدواج نکرده اند. قول سوم این است که امام ازدواج کرده اند ولی فرزند ندارند. برخی نیز نسبت به این مسئله سکوت کرده اند. چون فایده‌ای در آن وجود ندارد.قول اول را در جلسه قبلی کامل بحث کردیم. قول دوم که می‌گوید امام همسر و فرزندی ندارد به شش نوع دلیل استناد کرده است. همان دلایلی که برای قول اول بیان شد برای قول سوم نیز قابل استناد است.اول اینکه می‌گویند ازدواج و صاحب اولاد شدن امام با یکی از مهمترین فلسفه‌های غیبت او که خفا و شناخته نشدن امام است، سازگار نیست. زیرا کسی که ازدواج می‌کند و صاحب فرزند می‌شود، مورد شناسایی خانواده اش قرار می‌گیرد و این با غیبت و خفاء ناسازگار است.ما روایاتی داریم که بر غیبت کامل امام دلالت می‌کند. مثل فرمایش امام صادق که فرمودند «صاحب هذا الأمر تعمی ولادته علی هذا الخلق لئلا یکون لأحد فی عنقه بیعة إذا خرج.» یعنی ولادت صاحب الأمر به این دلیل بر خلق پوشیده است تا چون ظهور کند بیعت احدی بر گردنش نباشد.لذا ولادت حضرت را مخفی کرده اند، چه برسد به بحثی مانند ازدواج. چون نباید کسی به امام دسترسی پیدا کند.امام در فرمایش دیگری می‌فرمایند «ان للقائم غیبة قبل ان یقوم انه یخاف (واوما الی بطنه یعنی القتل)» که یکی از ادله غیبت این است که جان امام در خطر نباشد. لذا مسئله ازدواج امام با این فلسفه در تعارض است.امام باید غایب باشد تا بیعت طاغوتی بر گردنش نباشد. اگر امام با کسی بیعت کند، بیعت شکن نیست. لذا ازدواج حضرت با این دو فلسفه در تعارض است.دومین دلیلی که وجود دارد این است که وکلای امام در دوران غیبت صغری که ۶۹ سال به طول کشید، هیچ یک به ازدواج امام و همسر و فرزند ایشان اشاره نکردند. این خود قرینه ای قوی است که این مسئله اتفاق نیفتاده باشد.دلیل سوم این است که ما روایاتی داریم که صراحتاً به این مطلب اشاره کرده است که حضرت اولادی ندارند.قاعده در اثبات امامت یک امام این است که امام باید حتماً فرزند پسر داشته باشد که امامت به نسل بعدی انتقال پیدا کند و چون امام رضا در طول ۲۰ سال امامت ۱۲ سال فرزند نداشتند، واقفیه آمدند و با استناد به این روایات می‌خواستند امامت حضرت را زیر سوال ببرند. علی ابن حمزه که رئیس واقفیه است به امام رضا می‌گوید: انا روینا ان الامام لا یمضی حتی یری عقبه؟ قال: فقال أبو الحسن (ع): أما رویتم فی هذا الحدیث غیر هذا؟ قال: لا، قال: بلی والله لقد رویتم فیه الا القائم و أنتم لا تدرون ما معناه و لم قیل، قال له علی: بلی والله ان هذا لفی الحدیث، قال له أبو الحسن (ع): ویلک کیف اجترات علی بشئ تدع بعضه. ثم قال: یا شیخ اتق الله و لا تکن من الصادین عن دین الله تعالی.یعنی ما روایت کردیم که امام (ع) از دنیا نمی‌رود مگر اینکه عقبه خودش را ببیند، امام رضا (ع) فرمودند: آیا سخنی که من برای تو گفتم چیزی غیر از این بود؟ علی بن ابی حمزه گفت: نه، امام (ع) فرمودند: بله شما این را روایت کردید ولی نفهمیدید معنای این روایت چیست و چرا گفته شده «ان الامام لا یمضی حتی یری عقبه الا القائم»، ابن ابی حمزه گفت: من نمی‌دانم، به خدا در حدیث چنین چیزی آمده است، امام رضا (ع) فرمودند: وای بر تو چطور جرأت می‌کنی برای من چیزی را بگویی که بعضی از آن را رها می‌کنی، سپس فرمودند: ای شیخ از خدا بترس و تقوای خدا را پیشه کن و از کسانی نباشد که جلو دین خدا را می‌گیرند.لذا امام رضا در این روایت می‌فرماید هر امامی فرزند دارد مگر حضرت مهدی (عج).راوی دیگری خدمت امام رضا می‌رسد و می‌گوید: «أَنْتَ إِمَامٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِنِّی سَمِعْتُ جَدَّکَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یَقُولُ لَا یَکُونُ الْإِمَامُ إِلَّا وَ لَهُ عَقِبٌ فَقَالَ أَ نَسِیتَ یَا شَیْخُ أَوْ تَنَاسَیْتَ لَیْسَ هَکَذَا قَالَ جَعْفَرٌ إِنَّمَا قَالَ جَعْفَرٌ۷ لَا یَکُونُ الْإِمَامُ إِلَّا وَ لَهُ عَقِبٌ إِلَّا الْإِمَامُ الَّذِی یَخْرُجُ عَلَیْهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ فَإِنَّهُ لَا عَقِبَ لَهُ فَقَالَ لَهُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا سَمِعْتُ جَدَّکَ یَقُول‌.یعنی به امام می‌گوید: تو امام هستی؟ [او واقفی بوده است یعنی امامت حضرت رضا را قبول نداشت] فرمودند: بله؛ علی بن ابی حمزه می‌گوید از جدت امام صادق شنیدم که می‌گفت: امام نمی‌تواند باشد مگر کسی که ذریه داشته باشد. امام رضا فرمود: ای شیخ! فراموش کرده ای و یا خود را به فراموشی می‌اندازی؟ جدم اینگونه نفرموده بلکه فرموده: هر امامی ذریه دارد مگر آن امامی که در دورانش امام حسین رجعت می‌کند. علی ابن حمزه گفت: این جمله را هم جد شما فرموده بودند.لذا امام رضا به این حدیث استناد کرده اند و بحث ایشان این بوده است که امام مهدی (عج) فرزند ندارند.دلیل چهارمی که ما می‌توانیم مطرح کنیم این است که اساساً ما می‌دانیم جناب خضر ملازم امام است. ائمه ما فرمودند هرگاه اسم جناب خضر را آوردی ایشان به آن جلسه توجه می‌کنند لذا به وجود نازنین او سلام کنید. ایشان می‌تواند واسطه شما با امام عصر باشد.لذا ماهیت جناب خضر را قرار داده اند تا ملازم امام زمان باشند تا تنهایی امام را به نوعی پر کنند. بحث این است که اگر امام زن و فرزند داشتند نباید بحث تنهایی ایشان مطرح می‌شد.امام رضا فرمودند «ان الخضر شرب من ماء الحیاة فهو حی لایموت حتی ینفخ الصورو انه لیاتیانا فیسلم علینا فنسمع صوته و لا نری شخصه و انه لیحضر حیث ذکر فمن ذکره منکم فلیسلم علیه و انه لیحضرالمواسم فیقضی جمیع المناسک و قف بعرفة فیؤمن علی دعاء المؤمنین فسیؤنس الله به و حشة قائما فی غیبته و یصل به وحدته»یعنی خضر از آب حیات نوشید تا دمیدن صور نمی میرد او پیش ما می‌آید و بر ما سلام می‌کند، صدایش را می‌شنویم خودش را نمی‌بینیم، در هر جا نام او برده شود حاضر می‌شود، از شما هر کس اسم او را ببرد فوراً بر او سلام کند، موسم‌های حج حاضر شده مناسک حج را انجام می‌دهد، و در عرفا تن می‌ایستد و به دعاهای مؤمنین آمین می‌گویند، به زودی خداوند وحشت قائم ما را در زندان غیبتش با او از بین می‌برد، با آن حضرت مأنوس می‌شود، او را از تنهایی درمی آورد غیبش با او از بین می‌برد، با آن حضرت مأنوس می‌شود او را از تنهایی درمی آورد.لذا اگر امام همسر و فرزند داشت نباید اشاره به تنهایی ایشان می‌شد.دلیل پنجم دو تا از القاب امام است که حضرت امیرالمومنین فرمودند، یکی لقب فرید و یکی لقب وحید است.اصبغ ابن نباته می‌گوید: «سَمِعْتُ أَمِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: صَاحِبُ هَذَا اَلْأَمْرِ اَلشَّرِیدُ اَلطَّرِیدُ اَلْفَرِیدُ اَلْوَحِیدُ» یعنی از امام یکم شنیدم می‌فرمود صاحب این امر شرید است و طرید است و فرید است و وحید.هیچکدام از این دلایل متقن نیست و ما اینها را صرفاً به عنوان شاهد بیان می‌کنیم. اینکه ما بتوانیم به واسطه استناد به این روایات، قول‌های مطرح شده را اثبات کنیم، اینگونه نیست.آخرین دلیلی که در زمره این موضوع بیان می‌کنیم این است که امام همواره حلقه ای سی نفره دارند که اوتادی اند که واسطه‌های امام عصر هستند. اینها به واسطه امام انتخاب می‌شوند و تعداد آنها سی نفر است. هرگاه هر کس از آنها از دنیا رفت، امام نفر بعدی را انتخاب می‌کنند. این اوتاد هرگز جایی ادعا نکرده اند که ما واسطه با امام هستیم. مردم فکر نکنند که فلانی یا فلانی می‌تواند از اوتاد حضرت امام زمان باشند.ممکن است امام به افرادی اظهار لطف بکنند که این امر توسط این سی نفر رخ خواهد داد.امام صادق می‌فرمایند: «لابد لصاحب هذا الامر من عزلة ولابد فی عزلته من قوة، و ما بثلاثین من وحشة، ونعم المنزل طیبة» یعنی صاحب امر ناگزیر به یک کناره جویی و عزلتی است و آن خانه طیبه چه خانه خوبی است که به واسطه همراهی آن سی نفر وحشتی وجود ندارد.یعنی این سی نفر کارگزاران حضرت در دوره غیبت کبری هستند. آن سی نفر زن و فرزند امام نیستند بلکه اصحاب امام هستند.این ادله شش گانه ای که بیان کردیم حکایت از این دارند که گروه دومی که می‌گویند امام همسر و فرزند ندارند، بر این ادله تاکید دارند.اما قول چهارم نظریه سکوت یا تردید است.عده‌ای معتقدند که پرداختن به این مسائل به اصل اعتقاد ما لطمه‌ای نمی‌زند و ادله‌ای که مطرح می‌کنند می‌گویند ما نمی‌توانیم یک قول ثابتی را در نظر بگیریم.ادله آنها از این قرار است که اولاً آنها مسئله را یک مسئله حاشیه‌ای می‌دانند و اظهار نظر در این مورد را جدی نمی‌دانند. دلیلی دوم آنها این است که در منابع قدیمی ما اصلاً از این مسئله بحثی نشده و این بحث سابقه‌ای چهل ساله دارد. لذا تا هزار سال قبل مطرح نشده و مشکلی هم نبوده است لذا از این به بعد هم مشکلی نخواهد بود.نظر سوم این است که می‌گویند، ادله هر دو طرف چه آنانکه موافقند و چه آنانکه مخالفند، در آن حد از اعتبار نیست که بتوان تکلیف این مسئله را روشن کرد. بسیاری از روایات مرسل است یا راویان مجهول دارد.چهارمین دلیل آنها این است که می‌گویند این روایات ضعف سندی دارد و با هم معارض هستند و رجحان نمی‌توان پیدا کرد. تعداد روایت‌های موافقین بیشتر است اما این مسئله اطمینان آور نیست.به استناد این چهار مسئله، عده‌ای در مورد بحث اینکه امام همسر و فرزندی دارند یا نه، سکوت می‌کنند.این مسئله که آیا امام همسر و فرزندی دارند یا نه؟ در چهل سال پیش به شکل یک مقاله ظهور و بروز پیدا کرد و بعدها شهیدبزرگوار سیدمحمد صدر صاحب کتاب تاریخ الغیبه الکبری، از این مسئله یاد کرده اند.در آن مقاله به ۸ روایت از بحار اشاره می‌شود که «خلفاءالمهدی و اولاده و ما یکون بعده» است. این ۸ روایت بیشتر بر جانشینی امام دلالت می‌کند نه اینکه حضرت اولاد دارد یا ندارد.مرحوم شهید صدر در کتابش مسئله را از جهت قواعد عامه و اخبار مورد بررسی قرار می‌دهد. او می‌گوید از جهت قواعد عامه منعی وجود ندارد که حضرت، همسر داشته باشند. لذا می‌گوید قواعد عام نشان می‌دهد که امام ازدواج کرده ولی فرزند ندارد. چون قواعد کلیه می‌گوید امام باید محافظ سنت‌ها باشد. اما فرزند داشتن امام را با همان قواعد کلی نمی‌توان اثبات کرد.شهید صدر می‌گوید از جهت اخبار، مسئله قابل استناد نیست یعنی به روایتی نمی‌توان در این مورد استناد کرد.مسئله دوم از سلسله مباحث عمومی این است که امام در کجا زندگی می‌کنند که این را در جلسات بعدی دنبال خواهیم کرد.کد خبر ]]> انديشه Sat, 16 Mar 2019 08:02:59 GMT http://bfnews.ir/vdcgyz9u.ak93n4prra.html آیا قیام قبل از ظهور جایز است؟ http://bfnews.ir/vdcd9z05.yt09k6a22y.html در این آینده روشن در پایان هفته سلسله مطالبی متقن و مستدل در باب مهدویت ــ با عنوان “در انتظار منجی” ــ تولید و منتشر می کند؛ تا هم عرض ارادتی باشد به محضر امام زمان حضرت حجه بن الحسن المهدی(عج) و هم گامی باشد برای روشنگری درباره مسأله مهدویت در عصر هجوم غبارها و فتنه ها.     * حدیث “کل رایه” و قیام قبل از ظـهـور؛ مسئله این است…در منابع روایی شیعی، روایاتی وجود دارد که برخی جریانها با استناد به آن احادیث، هر نوع قیام و انقلاب قبل از ظهور امام زمان(عج) را ناصواب دانسته و حتی بشدت مورد نقد و مخالفت قرار می دهند. در یکی از این احادیث که به “حدیث کلّ رایه” معروف است، از امام صادق(ع) نقل شده که فرمودند: «کُلُّ رَایَهٍ تُرْفَعُ قَبلَ قیامِ القَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوت یُعبَدُ مِن دونِ الله؛ یعنی: هر پرچمی قبل از قیام قائم [حضرت مهدی(عج)] برافراشته شود، صاحب آن طاغوت بوده، اطاعت کردن از او خروج از اطاعت خداست».این حدیث، همچنین دستاویز دشمنان انقلاب اسلامی ایران شده است تا مشروعیت این حرکت بزرگ الهی را زیر سؤال ببرند! مجله “روشنا” در اقدامی ارزنده، این روایت و مدلولات آن را در شماره های ۷۷، ۷۸ و ۷۹ زیر ذره بین برده و نظرات علمای طراز اول امامیه را در این زمینه جمع آوری و منتشر کرده است.  آیا برای اثبات باطل و نامشروع بودن قیامها در زمان غیبت کبرای امام عصر(عج) ــ از جمله انقلاب اسلامی ایران ــ می توان به اینگونه روایات استناد کرد یا خیر؟           در قسمت اول این مطلب، پاسخ حضرات آیات عظام «میرزا جواد تبریزی(ره)»، «عبدالله جوادی آملی» و «سید کاظم حسینی حائری»، در قسمت دوم پاسخ حضرات آیات عظام «صافی گلپایگانی»، «سید صادق روحانی»، «جعفر سبحانی» و «علوی گرگانی»، در قسمت سوم پاسخ حضرت آیت الله العظمی صالحی مازندرانی(ره)، در قسمت چهارم پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی و در قسمت پنجم پاسخ مرحوم آیت الله مؤمن قمی(ره) منتشر شد.آیه الله ابراهیم امینی نجف آبادی یکی دیگر از علماء و مدرسین بارز حوزه علمیه قم هسنمد که سالیان متمادی در زمینه های فقه، اصول، خاواده، تربیت و حکومت اسلامی تحقیق و تألیف نموده اند. در این قسمت، پاسخ این دانشمند فرهیخته به سؤال بالا را می خوانیم:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ**   ســؤال   **ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا توجه به روایاتی که بیان می کنند “هر پرچمی که قبل از قیام حضرت مهدی(عج) برافراشته شود صاحب آن طاغوت است، و هر قیامی که قبل از ظهور امام زمان(عج) انجام شود باطل و محکوم به شکست است” آیا انجام حرکت هایی مانند انقلاب اسلامی ایران مشروعیت دارند؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ**  پاسخ آیت الله ابراهیم امینی  **ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآیت الله امینی در کتاب “دادگستر جهان” با اشاره به این مطلب که دین اسلام شامل دو دسته از احکام و قوانین است (یکی احکام فردی مانند نماز و روزه؛ و دیگری احکام اجتماعی مثل جهاد و دفاع) به تبیین برخی احکام اجتماعی می پردازد و در ادامه، تشکیل حکومت اسلامی را به عنوان تنها راه رسیدن به عرصه عملی این قوانین معرفی می کند.وی در این زمینه می نویسد: “همه احکام، قوانین و برنامه های سیاسی و اجتماعی اسلام، مثل جهاد، دفاع، قضا، قوانین حقوقی و مدنی و جزایی، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با فساد و بیدادگری و اجرای عدالت اجتماعی، نیاز به نظم و تشکیلات وسیع اداری دارد و بدون تأسیس یک حکومت اسلامی، نمی توان آنها را اجرا کرد”.آقای امینی پس از بیان آیات و روایات متعدد و اثبات اینکه تشکیل حکومت اسلامی در همه زمانها، یکی از اصول پذیرفته شده اسلامی است و در آن مناقشه ای راه ندارد، به نکته بسیار مهمی اشاره می کند؛ اینکه شاید برخی افراد به بهانه وجود چند حدیث، از انجام این وظیفه بزرگ (یعنی تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت) شانه خالی کنند و خویشتن را با انجام برخی مراسم مذهبی، دلخوش بدارند. به همین جهت، به بررسی و نقد این روایات (یعنی روایات و احادیث مخالف قیام در عصر غیبت) می پردازد.ایشان روایات مذکور را به پنج دسته تقسیم می کند که یکی، روایت معروف “کل رایه” است. وی در نقد و بررسی آن چنین می نگارد:“در بعضی روایات، صاحب هر پرچمی که قبل از قیام حضرت قائم برافراشته شود، طاغوت معرفی شده است.حدیث اول: «کُلُّ رَایَهٍ تُرفَعُ قَبلَ قِیَامِ القَائِمِ عَلَیه السَّلام فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ یُعبَدُ مِن دُونِ الله عَزَّ وَ جَلَّ؛ هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحبش طاغوتی است که در برابر خدا، پرستش می شود.» حدیث مذکور از جهت سند، خوب است و راویان آن توثیق شده اند.حدیث دوم: مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِیمَ النُعمَانِیُّ فی کتابِ الغَیبَهِ، عَن عَبدِ الواحِدِ بنِ عَبدِالله قالَ حَدَّثَنَا أحمَدُ بنُ محَمَّدِ بنِ رَبَاحٍ الزُّهرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا محَمَّدُ بنُ العبَّاسِ عَن عیسی الحُسَینِیِّ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِیِّ بنِ أَبِی حَمزَهَ عَن أَبِیهِ عَن مَالِکِ بنِ أَعیَن الجُهَنِیِّ عَن أَبِی جَعفَرٍ(ع) أَنَّهُ قَال: « کُلُّ رَایَهٍ تُرفَعُ قَبلَ رَایَهِ القَائِمِ عَلَیه السَّلام فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ؛ صاحب پرچمی که قبل از پرچم مهدی برافراشته شود، طاغوت است.» سند حدیث مذکور، قابل اعتماد نیست؛ زیرا حسن بن علی بن ابی حمزه در کتابهای رجال، بسیار دروغگو، ملعون و از سران واقفیه، معرفی شده است.در بررسی معنا و مفاد حدیث، باید گفت: رایه به معنای پرچم است. رفع رایه، کنایه از اعلان جنگ در برابر نظام حاکم و تأسیس حکومت جدید می باشد. صاحب پرچم، رهبر نهضتی است که برای سرنگون ساختن حکومت موجود، مردم را به یاری می طلبد. طاغوت، یعنی شخص جبار و ستمگری که به حریم مقدس الهی تجاوز کرده و بندگان خدا را وادار می سازد حاکمیت او را در برابر حاکمیت الله بپذیرند و بدون چون و چرا تسلیم فرمانهایش باشند.جمله «یُعبد من دون الله»، بهترین شاهد است که صاحب پرچم، می خواهد در برابر حکومت الله، حکومتی را تأسیس کند و خواسته های خودش را به اجرا درآورد. صاحب چنین پرچمی به عنوان طاغوت معرفی شده است.پس، معنای حدیث این می شود که صاحب هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود و به حریم حاکمیت الله تجاوز کرده، مردم را به اطاعت خویش فراخواند، طاغوت است. بنا بر مفاد حدیث، نهضتهای غیردینی، مردود است اما اگر نهضتی به عنوان دفاع از دین، حاکمیت احکام و قوانین قرآن شکل گیرد، مردود نخواهد بود؛ زیرا در این صورت پرچمی در برابر پرچم دین، برافراشته نشده و رهبر چنین نهضتی طاغوت نیست، ضد طاغوت است. چنین رهبری، مردم را به پرستش خویش دعوت نمی کند، بلکه به اطاعت از پروردگار جهان فرامی خواند. چنین پرچمی، نه تنها در برابر پرچم قائم آل محمد قرار نگرفته، بلکه در مسیر حکومت جهانی آن جناب و زمینه ساز آن خواهد بود.آیا می توان گفت، صاحب هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شد، طاغوت است؟ مگر علی بن ابی طالب(ع) در برابر حکومت طاغوتی معاویه قیام نکرد؟ مگر امام حسن(ع) به معاویه اعلان جنگ نداد؟ مگر امام حسین(ع) برای دفاع از اسلام و مبارزه با دستگاه ستمگر یزید، قیام نکرد؟ مگر زید بن علی بن حسین، برای دفاع از قرآن و مبارزه با ستم پیشگان، قیام نکرد؟”.آیت الله امینی در جمع بندی سخن خود چنین می نویسد:“چنانکه ملاحظه می فرمایید، احادیث مذکور، تنها قیامهایی را مردود می شمارد که رهبر آن، مدعی مهدویت باشد و به عنوان قائم آل محمد قیام کند، یا هدف غیرالهی داشته باشد و یا بدون تهیه مقدمات لازم و قبل از فرا رسیدن زمان مناسب، اقدام شود؛ اما اگر رهبر قیام، نه به عنوان مهدویت و نه به منظور تأسیس حکومتی در برابر حاکمیت الله، بلکه به منظور دفاع از اسلام و قرآن و مبارزه با ظلم و استکبار و به قصد تأسیس حکومت عدل الهی و اجرای کامل قوانین آسمانی، قیام و اسباب نهضت را نیز پیش بینی کرد و مردم را به یاری طلبید، پرچم چنین نهضتی، پرچم طاغوت نیست، بلکه پرچم ضد طاغوت است. تأسیس چنین حکومتی در برابر الله نیست، بلکه به منظور حاکمیت الله و در مسیر حکومت جهانی حضرت مهدی و زمینه ساز آن است. بنابراین، روایات مذکور چنین نهضت و انقلابی را مردود نمی شمارد”.منبع: ابراهیم امینی، دادگستر جهان،قم: انتشارات شفق، ص ۲۴۹ و ۲۸۲ و ۲۸۴٫……………………………….پایان پیام/ 141 ]]> انديشه Sat, 16 Mar 2019 05:25:29 GMT http://bfnews.ir/vdcd9z05.yt09k6a22y.html هشدار آل‌هاشم نسبت به سوءاستفاده دشمن از مشکلات اقتصادی دولت پاسخگوی درخواست‌های به‌حق مردم باشد http://bfnews.ir/vdcbagbz.rhb0spiuur.html به گزارش آینده روشن حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم ظهر امروز در آیین گرامیداشت روز شهید و سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: زنده نگه‌داشتن نام و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس با ادامه دادن راه آن عزیزان امکان‌پذیر خواهد بود.وی با تأکید بر اینکه بهترین راه پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا شناخت این بزرگواران و عمل به وصیت‌نامه آن‌هاست ‌افزود: باید در تمام‌روزها نام شهدا زنده و جاودان باشد و گرامیداشت این بزرگواران تنها در روز شهید و ایام خاص اگرچه لازم و ضروری است، اما کفایت نمی‌کند. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه خاطر نشان کرد: لازمه شناخت ارزش‌های نظام و انقلاب ادامه دادن راه شهدا و به‌ویژه شناخت سیره و سبک زندگی و عمل به وصیت‌نامه آن‌ها است و شهید مهدی باکری در وصیت خود می‌گوید «خدا مرا پاکیزه بپذیر»، درک همین نکته راه رستگاری را به انسان نشان می‌دهد.آل هاشم تصریح کرد: عزت و افتخار نظام به برکت خون شهداست و اگر امروز مسئولان با اقتدار در محافل بین‌المللی صحبت می‌کنند و از حیثیت، عزت و شرف کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند به برکت همین شهداست. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه بیان کرد: نباید بگذاریم خون شهدا هدر برود، بایستی تمام اعمال ما در پایداری خون شهدا به‌گونه‌ای باشد که شهدا از ما راضی باشند و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور  مسئولان باید با دقت عمل بیشتری رفتار کنند و پاسخگوی درخواست‌های به‌حق مردم باشند تا دشمن از این مسائل سوءاستفاده نکند.وی  ابراز کرد: تقدیم  قریب به ۱۰ هزار شهید در خطه آذربایجان‌شرقی، نشان از ایثار و دین‌داری و انقلابی بودن مردم دارد لذا دین بزرگی برگردن مردم و مسئولان ذی‌ربط است تا در انجام امور خود کوتاهی نکنند.‌نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی عنوان کرد: مقام معظم رهبری در مراسم ۲۹ بهمن بر گرامیداشت و پاسداشت شهدا به‌عنوان وظیفه‌ای عمومی و همگانی تأکید کردند و باید با توجه بیشتری به مسائل و مشکلات پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا رسیدگی شود و تکریم و تعظیم این عزیزان در اولویت باشد.وی در پایان گفت: ساماندهی گلزار شهدا بر‌اساس نظر مقام معظم رهبری عمل شده ‌و بعد از این نیز بر‌اساس نظر معظم له ادامه خواهد یافت تا خانواده‌های معظم شهدا یادگارهای شهیدانشان را در جوار مزارها قرار دهند.انتهای پیام/141 ]]> انديشه Thu, 14 Mar 2019 06:45:02 GMT http://bfnews.ir/vdcbagbz.rhb0spiuur.html پذیرش رشته مطالعات سبک زندگی اسلامی در مقطع سطح۳ http://bfnews.ir/vdcaewn0.49nim15kk4.html به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، مرکز تخصصی آل یاسین از میان برادران طلبه واجد شرایط برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بدون آزمون کتبی در رشته مطالعات سبک زندگی اسلامی در مقطع سطح۳ ثبت‌نام می نماید.امتیازات: بهره‌ مندی از اساتید مجرب بهره مندی از برنامه آموزشی و فرهنگی مناسب استفاده از کتابخانه تخصصی اعطای مدرک علمی معتبر حوزوی معرفی فارغ التحصیلان به مراکز آموزشی و پژوهشیزمان ثبت نام از ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ الی ۱۳۹۷/۱۲/۲۸زمان مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد شد.شماره تماس ۴-۳۲۶۰۳۰۹۱  ]]> انديشه Wed, 13 Mar 2019 12:13:15 GMT http://bfnews.ir/vdcaewn0.49nim15kk4.html گلایه از نبود جلسات محتوایی منسجم «مهدویت» و کم‌کاری حوزه و آموزش و پرورش http://bfnews.ir/vdchvvnq.23n-mdftt2.html به گزارش آینده روشن دوره مقدماتی آموزش معارف مهدویت بهمن و اسفندماه امسال از سوی مؤسسه «مصاف» با همکاری بنیاد مهدویت در اهواز برگزار شد و با استقبال جوانان خوزستانی از سراسر استان مواجه شد.این دوره از چهارم بهمن‌ماه با حضور ۳۵۰ نفر در اهواز آغاز شده و ۲۴ اسفندماه پایان می‌یابد. طی دوره اشاره شده مباحثی همچون مهدویت و غرب، شناخت امام عصر(ع) براساس متون ادعیه، مهدویت در قرآن کریم، حکومت جهانی امام مهدی(عج)، مهدویت و رسانه با حضور مدرسان برجسته مهدویت ارائه شد.یکی از ویژگی‌های این دوره در مقایسه با دوره‌های آموزشی دیگر در این زمینه، نظم و انسجام چشمگیر برنامه و جدیت دست‌اندارکاران برنامه در برگزاری آن است. این موضوع و همچنین اشتیاق شرکت‌کنندگان دوره که به صورت منظم و پیوسته جمعه‌ها در این جلسه که به نام امام صاحب العصر(عج) تشکیل می‌شد، ما را بر آن داشت تا با تعدادی از شرکت‌کنندگان آن گفت‌وگویی کوتاه داشته باشیم.متن زیر گفت‌وگو با تعدادی از شرکت کنندگان است که در این جلسات حضور داشتند:دغدغه‌مندی نسبت به دیگران؛ یک گام در تربیت مهدویخانم مرعشی یکی از شرکت‌کنندگان این دوره دانشجوی ادبیات فارسی است، او ضمن ابراز خرسندی از سطح بالای محتوایی دوره و تسلط استادان به مباحث گفت: احساس کردم نیاز است در این دوره شرکت کنم تا هم خودم پربارتر شوم هم بتوانم برای انتقال این معارف به بقیه از آن استفاده کنم. نیاز است بیشتر از این در زمینه مهدویت کار بشود؛ این گونه برنامه‌ها باعث می‌شود شناخت امام عصر(ع) گسترش بیشتری پیدا کند و این شناخت در رفتار انسان اثر می‌گذارد و آنها را نسبت به دیگران دغدغه‌مند می‌کند. این نکته‌ای است که یکی از استادان در این جلسات آن را به عنوان یک گام برای تربیت مهدوی به ما یاد دادند و آن دگربینی است.مریم الهایی یکی دیگر از بانوان شرکت‌کننده این دوره و مسئول و مربی فرهنگی در یکی از مساجد شهر است؛ او گفت: برای شناخت امام زمان و شناساندن آن به اطرافیانم در این دوره شرکت کرده‌ام. با توجه به اینکه مربی مسجد هستند لازم داشتم که علم خود را به روز کنم. یکی از مزایای این دوره این است که در سطح شهر برگزار شده و استفاده عموم از آن امکان‌پذیر است؛ یعنی ویژه گروه خاصی مثلاً حوزویان یا دانشگاهیان نیست؛ اما کاش یک دوره جداگانه برای افراد سطح بالاتر برگزار می‌کردند؛ برای برخی از افراد مباحث ارائه شده مباحث ابتدایی بود، لازم بود افراد سطح‌بندی شوند.برخی از ما در حد شناسنامه‌ای هم امام را نمی‌شناسیمبرنامه‌های آموزشی مهدویت در سطح اهواز بسیار ضعیف است. برخی از ما در حد شناسنامه‌ای هم امام را نمی‌شناسیم. آموزش و پرورش هیچ قدمی در این زمینه برنداشته است. ای کاش این دوره‌ها بیشتر شود. افراد را سطح‌بندی کنیم و بتوانیم این دوره‌ها را در سطح خانم‌های خانه‌دار و کودکان هم برگزار کنیم.عبدالرضاپور از دیگر شرکت‌کنندگان این دوره است که شغل او وکالت است. او گفت: اولین بار است که در این دوره شرکت می‌کنم و اتفاقی آگهی این دوره را دیدم؛ ولیکن خیلی خوشم آمد. از استادان خارج استان دعوت شده و تصور کردم حتماً دوره برنامه‌ریزی شده‌ و هدفمندی است. چون گاهی دوره‌هایی برگزار می‌شود اما شاید در اواسط کار، مخاطبان دوره پراکنده شوند ولی متوجه شدم این دوره با توجه به برنامه‌ریزی که کرده بودند و پشتوانه محکمی که داشت، برنامه خیلی جدی است.دوره‌های این چنینی کم در اهواز اتفاق می‌افتدبه خاطر اهمیتی که موضوع دوره برایم داشت در آن شرکت کردم. به نظرم دوره خیلی مفید است؛ چون انگیزه استادان خیلی قوی است؛ این موضوع خیلی روی پشتکار شرکت‌کنندگان تأثیر می‌گذارد و موضوع را جدی‌تر می‌گیرند. چون در دانشگاه برخی استادان رشته خود را هم که تدریس می‌کنند، آنقدر جدی نیستند. اما اینجا دلسوزانه و خالصانه کار می‌شود. دوره‌های این چنینی کم در اهواز اتفاق می‌افتد؛ کارهایی به این شکل منسجم و متمرکز و جدی که هم از لحاظ مالی هزینه کنند و هم نیروی انسانی کم اتفاق می‌افتد. صحبت پایانی من این است که این‌طور برنامه‌ها ادامه پیدا کند و باز هم تکرار شود.تازه داریم این حرف‌ها را می‌شنویم ...خانم دیگری که متوجه این گفت‌وگو شده، می‌گوید: ای کاش به صورت هدفمند بعد از دوره در یک جاهایی از شرکت‌کنندگان دوره استفاده می‌شد و یک خروجی داشت. متأسفانه کسی نیست به داد نسل جوان برسدآقای شمال‌نسب از شهرستان شوشتر در این دوره شرکت کرده است. او نیز گفت: از طریق سایت مؤسسه مصاف با این دوره آشنا شدم. حدود هفت، هشت سال است که مشترک مجله موعود بودم و به کار در حوزه مهدویت علاقه‌مندم. در دانشگاه شوشتر در رشته مهندسی برق تدریس داشتم و در هر ترم یک جلسه برای آشنایی دانشجویان با حضرت مهدی(ع) قرار می‌دادم. دوره بسیار عالی و در عین حال برای گسترش فرهنگ مهدویت لازم بود. به شخصه مطالعاتی در زمینه مهدویت داشتم اما مطالب جدید هم در این دوره بود. خوب است که این جلسات گسترش بیشتری پیدا کنند. به نظرم کار اولی است که در این سطح در استان انجام می‌شود و ندیدم کسی به این شکل کار کند. در گروه‌های مجازی هم فعالیت می‌کنم. متأسفانه کسی نیست به داد نسل جوان برسد. با بچه‌های شوشتر و بسیج در حال پیگیری دوره‌های روشنگری در شهرستان هستم.خانم هاشمی از دیگر شرکت کنندگان دوره است که کودک دوساله خود را نیز همراه خود آورده است. او گفت: در این دوره شرکت کردم چون دلم می‌خواهد بتوانم اطلاعات خود را در زمینه مهدویت بیشتر کنم، بتوانم دست کسی را بگیرم و اثرگذار باشم چون در این زمینه ضعیف هستیم. دوره‌ای که برگزار شد خیلی عالی بود. اولین دوره‌ای است که شرکت می‌کنم و فکر می‌کنم مؤثر است؛ در اینکه منتظر امام باشیم؛ ما یتیمیم، پدر نداریم و باید آزادش کنیم.حرف‌ها را که می‌شنوم سیراب نمی‌شوم، تشنه‌تر می‌شومخانم معظمی‌نژاد از حوزه علمیه در این دوره شرکت کرده است. او گفت: دوره وحشتناک عالی بود. در اهواز خیلی نیاز بود. در سراسر کشور نیاز است. در این ۳۲ سال عمری که دارم، هیچ از امام نمی‌دانم ما که ادعای متدین بودن داریم! عنایت خود امام زمان بود که در این دوره شرکت کردم. واقعاً برای ما که مبلغ هستیم، یک ضرورت بود. یک گمشده داریم، ما که امام را نمی‌شناسیم، مثل تشنه‌ای که دنبال آب می‌گردد دنبال این دوره می‌گشتم و حرف‌ها را که می‌شنوم سیراب نمی‌شوم، تشنه‌تر می‌شوم. من فارغ‌التحصیل سطح دو حوزه هستم و با دوستانم قرار گذاشتیم صوت‌های جلسات را پیاده کنیم، به مدارس برویم و درباره امام صحبت کنیم. جرقه این فکر همان جلسات اول زده شد.به این هشت جلسه اکتفا نشودرضایی میرقائد دانشجوی ترم ششم مهندسی نفت نیز گفت: تعداد جلسات این دوره نسبت به اینکه تا به حال در اهواز کار نشده است، کم است. محتوا سنگین است، سؤالات زیاد است، اطلاعات ما هم پایین است. به نظرم هشت جلسه کم است، حداقل باید ۱۰،۱۲ جلسه برگزار شود. محتوای دوره خیلی خوب است. من خیلی اتفاقی استوری یکی از دوستانم را در فضای مجازی دیدم و متوجه دوره شدم ولی به نظرم اطلاع‌رسانی دوره خیلی خوب نبود.سطح آموزش مهدویت در اهواز پایین است. به نظرم طلاب بعد از فارغ‌التحصیلی باید کار کنند، خود را به مکان‌های خاص محدود نکنند، طلاب فعال گلچین شوند و مساجد فعال‌تر شوند، کارهای نویی انجام دهند. شرکت در این دوره طبیعتاً دانسته‌های ما را از زندگی مهدوی بیشتر می‌کند و اگر در جمعی قرار بگیریم و شبهه‌ای بشنویم، بهتر می‌توانیم پاسخ دهیم. این جلسات باید ادامه‌دار باشد و به این هشت جلسه اکتفا نشود.الیکایی  یکی دیگر از بانوان شرکت کننده دوره است که با دختر یک ساله و نیمه خود در این جلسه حضور یافته بود. او در معرفی خود گفت: خانه دار هستم، اهل تهرانم و ساکن اهواز. انگیزه‌ام برای حضور در این دوره این است که آگاهی‌ام بالا برود و بتوانم در تربیت بچه‌ها و سبک زندگیم از آن استفاده کنم. وقتی شناختم از امام عصر(ع) بالاتر برود می‌توانیم بچه‌هایمان را در راهی سوق دهیم که یاور امامشان باشند.دوره خیلی خوبی بود ولی ای کاش گسترده‌تر بوداز طریق خواهرم با این دوره آشنا شدم. دوره خیلی خوبی بود ولی ای کاش گسترده تر بود. خیلی‌ها از این دوره اطلاع ندارند. این جور دوره‌ها در اهواز خیلی کم است. مثلا برنامه احیای نیمه شعبان چند سال است در تهران برگزار می‌شود ولی در اهواز یک سال است که برگزار می‌شود. من چون در مدرسه شاهد درس خوانده‌ام از بچگی با ما این معارف را کار کرده‌اند. کاش می‌شد از کودکی در مدارس با بچه‌ها اینها را کار می‌کردند چون ذهنشان خالی است و آنچه یاد می‌گیرند ماندگارتر است.دوره صرفاً تئوری نباشد و عملیاتی شودآقای دلفی از دیگر شرکت‌کنندگان این دوره و از وکلای شهرستان اهواز است. او گفت: از طریق فضای مجازی با این دوره آشنا شدم و چون می‌دانستم این دوره از طرف مؤسسه مصاف برگزار می‌شود و با حضور استادان برجسته، مجاب به شرکت در این دوره شدم. چون پیش از این نیز دوره‌هایی در شهر برگزار می‌شد اما خروجی نداشت. این دوره فوق‌العاده است و ان شاءالله عملیاتی بشود. تقسیم کاری صورت بگیرد و از ظرفیت بچه‌ها استفاده شود. صرفاً تئوری نباشد و هر کدام از شرکت‌کنندگان در زمینه استعداد خاص خود به کار گرفته شود. تاکنون دوره‌های منسجمی در سطح استان ندیدم. یک دوره مهدویت در حوزه علمیه برگزار شد اما ناقص ماند. مؤسسه مصاف چون خود پای کار است، به میدان آمد.اصل مطلب را گم کرده بودمخانم حلاج هم از حوزه علمیه در این دوره شرکت کرده است، او گفت: همه جلسات را شرکت کرده‌ام. دوره خیلی خوب و عالی بود. من مبلغ و مداح و سخنران هستم، لازم بود بیایم. این همه در حوزه علمیه درس خواندم، اما این مطالب چیز دیگری است. دیدم عقبم. اصل مطلب را گم کرده بودم. خیلی چیزها در حوزه خواندیم، ولی این کلاس‌ها را در حوزه  نداشتیم. در حالیکه این کلاس‌ها خیلی چیزها برای ما دارد.در اهواز افراد معدودی می‌توانند درباره مهدویت صحبت کنندما خودمان در عصمتیه اهواز سه شنبه‌ها جلسه مهدوی برگزار می‌کنیم اما در شهری به بزرگی اهواز افراد معدودی هستند که می‌توانند خوب درباره مهدویت صحبت کنند که خودشان هم در این دوره شرکت کرده‌اند.این دوره خیلی زودتر از این باید برگزار می‌شد. اما با وجود این خیلی‌ها نمی‌دانستند این دوره برگزار شده است. خیلی‌ها مشتاق بودند در این دوره شرکت کنند، اما نتواستند. باید این کلاس‌ها مستمر باشد. در جلسه دوم آقای اباذری خیلی قشنگ با آیات قرآن با ما صحبت کردند. منِ مبلّغ راحت می‌توانم با آیه قرآن با مخاطبانم صحبت کنم. چون خیلی‌وقتها از ما آیه قرآن می‌خواهند. ابوالقاسم ملت‌شاهی از دیگر شرکت کنندگان این دوره در معرفی خود گفت: پاسدار و جانباز ۷۰ درصد هستم. فکر می‌کنم خوزستان دیر جنبیده است. همه فقر مادی خوزستان را می‌بینند. بدتر از فقر مادی، فقر فرهنگی است. فرهنگ اصل است. نمی‌توان همه هم و غم خود را برای شکم گذاشت. مگر قرآن کریم چقدر از شکم حرف زده است؟ متأسفانه خوزستان این مشکل را دارد.تازه داریم این حرف‌ها را می‌شنویمدوره عالی بود؛ اما کار فرهنگی به استمرار نیاز دارد. همان‌طور که نمی‌شود فقط یک بار غذا خورد و بدن انسان در طول روز به غذا نیاز پیدا می‌کند، نمی‌شود یک سال برنامه گذاشت و پنج سال وقفه در آن ایجاد کرد. اگر وقفه ایجاد شود تلاش یک ساله ما از بین می‌رود. ممکن است تعداد اندکی راه خودشان را پیدا کنند، اما بقیه پراکنده می‌شوند. کار فرهنگی تداوم می‌خواهد. چندین سال است که از انقلاب می‌گذرد و ما تازه داریم این حرف‌ها را می‌شنویم. مهم‌تر از برگزاری دوره، تداوم آن است. آب اگر به مقصد نرسد، هرز می‌رود. اصل همین است تا بتواند به کشت و زرع برسد. اما اگر بریده شد آب به زمین می‌رود و کشاورز نمی‌تواند کشت کند، چه برسد به برداشت و آفتاب آن موقع بر گندم نمی‌تابد، بر علف هرز می‌تابد.گزارش از کامله بوعذار انتهای پیام/141 ]]> انديشه Wed, 13 Mar 2019 05:44:35 GMT http://bfnews.ir/vdchvvnq.23n-mdftt2.html دفاع از دو پایان نامه مهدوی در سطح سه حوزوی http://bfnews.ir/vdcf1xde.w6dvjagiiw.html به گزارش آینده روشن در واپسین روزهای سال 97 و در آستانه سال جدید، مرکز تخصصی مهدویت میزبان جلسه دفاع از دو پایان نامه مهدوی شد. بنابر این گزارش، پایان نامه سطح سه مهدویت با موضوع «بررسی و نقد روایات نقش حجاز در نشانه های ظهور» اثر حجت الاسلام «سید قاسم خیری» دفاع شد. بنابر این گزارش، این رساله توانست با كسب امتیاز خوب مورد تائید هیئت داوران، قرار گیرد. علاوه بر این، پایان نامه علمی سطح سه مهدویت با موضوع «بررسی شخصیت امام مهدی علیه السلام از منظر عرفان اسلامی» نیز دفاع شد. این پایان نامه به قلم حجت الاسلام «محمد رحمانی» نگارش شده و توانست در جلسه دفاع با كسب امتیاز عالی مورد تائید هیئت داوران، قرار بگیرد. ]]> انديشه Wed, 13 Mar 2019 04:36:29 GMT http://bfnews.ir/vdcf1xde.w6dvjagiiw.html