داخلی     مقاله     انديشه
جهان آرمانی، چه جهانی است؟
  امام مهدی(عج)، دانشمند و عالم بی نظیری است که علاوه بر مسلح بودن به سلاح علوم و معارف الهی، شجاعت و قدرت بی نظیرش، دوستان را مبهوت می سازد و دشمنان را می ترساند. اوست که تمام دژها را فتح می کند و همه موانع و دشمنان را از جلوی راه خویش بر می دارد و بسیاری از مناطق جهان را تصرف می کند
Share/Save/Bookmark
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۹
کد مطلب : 64607
جهان آرمانی، چه جهانی است؟
پایگاه خبری آینده روشن - تنفس در دنیایی پر از آسایش و صمیمیت، امنیت و شادمانی، عدالت و مهربانی، آرزویی نیست که انسانی آن را نخواهد. ظلم و بی عدالتی، ترس و افسردگی و مسائلی از این قبیل، که در روزگار ما زندگی را به کام جهانیان تلخ کرده، حداقل این ویژگی را دارد که این آرزوی درونی را در ذهن ها زنده نگه دارد، اما آیا وجود چنین جهان آرمانی، بدون حاکم و رهبری آرمانی، محقق خواهد شد؟
آیین اسلام، این دینی که پروردگار جهان، برای جهانیان و سعادت آن ها پدید آورده، مژده وقوع جهان آرمانی بشر را به وسیله فرمان روایی آرمانی و الهی داده که همان مهدی موعود است.
زمانی که شب سیاه ظلمت به آخر رسید، درست در همان لحظه، فجر صبح عدالت طلوع و خداوند قدرت مند، مردی الهی را که به جانشینی خویش در زمین کرامت داده، فرمانبردار سراسر عالم می کند و با تأسیس حکومتی الهی در سراسر جهان، عدالت، معنویت، محبت و عبودیت خالق جهان را فراگیر می سازد.
حضرت مهدی(عج) - این امیر آرمانی جهان- کسی است که نور مقدسش، قبل از آفرینش جهان، آفریده شد و او به همراه انوار مقدس معصومین در اطراف عرش، حتی قبل از خلقت فرشتگان، به تسبیح و تقدیس خداوند سبحان می پرداخت.
حضرت مهدی( عج)، کسی است که در کتاب های مذهبی گذشتگان، با نام هایی چون صاحب، قیدمو، سروش ایزد، شماخیل، میزان الحق، قاطع، ویشنو راهنما، پسر انسان، رییس جهان، تسلی دهنده و رها کننده، از آمدنش سخن به میان آمده و همه چشم انتظار او هستند.

مهدی( عج)، این رهبر آرمانی که حکومت بی نظیر و دوست داشتنی اش، شرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت، فرمان روایی است که در علم و دانش بی نظیر است. به فرمایش امیرالمۆمنین(علیه السلام) همه علومی را که حضرت علی( علیه السلام) تأسیس و برای مردم بیان کرده، حضرت مهدی(عج) به کمال می رساند. او مردی آسمانی است که علم خویش را از عالم ملکوت دریافت می کند و فرشتگان الهی، تمام علوم مورد نیازش را برای اداره درست عالم، از طرف خداوند متعال به او می رسانند و چگونه چنین نباشد، در حالی که خدا به مریم و مادر موسی و زنبور عسل، صلاح کارشان را الهام کرد و او البته از همه آن ها برتر و مقرب تر است، چرا که او نمونه کسانی است که خدا درباره شان فرمود:« آن ها را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان خدا هدایت می کنند و انجام کارهای خیر را به آن ها اطلاع دادیم».
با توجه به پیچیدگی و گستردگی مدیریت جهان در عصر ظهور و حکومت حضرت مهدی( عج)، غیر از معارفی که در شب قدر به حضرت تقدیم می شود، هر روز از علوم خاص و مخفی به او الهام خواهد شد و حتی سنگ ها و درختان، خبرهای مورد نیازش را به او می گویند.

امام مهدی(عج)، دانشمند و عالم بی نظیری است که علاوه بر مسلح بودن به سلاح علوم و معارف الهی، شجاعت و قدرت بی نظیرش، دوستان را مبهوت می سازد و دشمنان را می ترساند. اوست که تمام دژها را فتح می کند و همه موانع و دشمنان را از جلوی راه خویش بر می دارد و بسیاری از مناطق جهان را تصرف می کند.
به جز ستم گران، حضرت با همه مهربان است و با هر کس به زبان او سخن می گوید. آن قدر بخشنده است که همه را از مال دنیا بی نیاز می کند. حق مظلومین را از ظالمان می ستاند، قرض بدهکاران را ادا می کند. بی جهت نیست که رسول خدا فرمود:« در زمان او کوچک، آرزوی بزرگ سالی و بزرگ سال آرزوی کوچک بودن می کند تا هرکدام لذت و شیرینی زندگی دیگری را بهتر و بیشتر درک کند».
کی آید آن زمان که در زیر سایه ات
گرگ درنده را ز عطوفت شبان کنی
دنیا در انتظار قدوم شریف توست
پس کی گذر به مجمع دل خستگان کنی
اصلاح عالمی نبود کار هیچ کس
کاری که هیچ کس نتواند، تو آن کنی