داخلی     خبر     انديشه
دعای امام سجاد(ع) برای امام عصر(ع) در «الصحیفة المبارکة المهدویة»
  آینده روشن _ امام سجاد(ع) در این کتاب ظهور امام عصر(ع) را از خدا خواسته و می فرماید: خدایا قائم را برای یاری دینت، اظهار برهانت، برپائی فرمانت و پاکیزه ساختن زمینت از آلودگی ها برانگیز و ظهورش را برسان.
Share/Save/Bookmark
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۴
کد مطلب : 61079
دعای امام سجاد(ع) برای امام عصر(ع) در «الصحیفة المبارکة المهدویة»
به گزارش آینده روشن، کتاب "الصحیفة المبارکة المهدویة" را می توان در حال حاضر آخرین کتاب در زمینه گردآوری دعاها، زیارت نامه ها و اعمالی دانست که از امام عصر(ع) و یا درباره ایشان رسیده، این کتاب، شامل ۳۹۵ مورد از سخنان و روایات منقول از امام مهدی(ع) است. 

نویسنده با تکیه بر تمامی کتاب های موسوم به الصحیفة المهدویة و کتاب های دعا، که پیش از او پیرامون مهدویت نوشته شده، این کتاب را تألیف کرده است. وی در مقدمه این کتاب، فهرستی از کتاب های عالمان پیشین را به صورت خطبه و نیایش، و همچنین در بخش پایانی به صورت کتاب شناسی ذکر کرده است؛ از این رو، اثر ایشان نسبت به کتاب های مشابهی که پیش از وی نوشته شده، جامع تر به نظر می رسد. 

با این حال، مؤلف در مقدمه کتاب می گوید:
"تنها توانسته است بخشی از دعاها و زیارتهای منسوب به امام مهدی(ع) را ذکر کند و مجموعه دعاها پیرامون امام عصر(ع) بیشتر از مقدار مذکور است." 

الصحیفة المبارکة المهدویة، با قطع نظر از مقدمه و خاتمه، در ۱۲ بخش به تعداد امامان دوازده گانه، تنظیم شده است و مؤلف برای تقسیم بندی مباحث اصلی کتاب و دعاهای رسیده از معصومان، عناوینی را وضع نموده است؛ مؤلف در مقدمه کتاب، مطالبی مانند فایده و اهمیت دعا، لزوم دعا برای امام مهدی(ع)، کیفیت دعا برای ظهور امام عصر(ع)، صفات نیکوی حاصل از دعا، زمانها و مکانهای مخصوص دعا را مطرح کرده اند. 

ایشان در این مقدمه با استفاده از کتاب های علمای گذشته، هر چه را که در رابطه با دعا و نیایش و زیارت امام عصر(ع) لازم است، متذکر شده است؛ از این رو مقدمه مزبور، به منزله کتابی در زمینه دعاشناسی است و خواندن آن نکته های زیادی را به خواننده می آموزد. 

بخش پایانی کتاب، به قرائت قرآن توسط امام مهدی(ع) و دستورات ایشان در آداب انواع استخاره‏ ها و رقعه‏ ها و نیز چگونگی زیارت نایبان خاص امام زمان(ع) و دعاهای هنگام ظهور اختصاص یافته است. 

مؤلف در خاتمه کتاب الصحیفة المبارکة المهدیة، به بعضی از موضوعات پراکنده که در راستای موضوع کتاب است اشاره می کند؛ مانند توصیه امام عصر(ع) به خواندن پاره ای از دعاهای معروف همچون: زیارت جامعه، زیارت عاشورا و نماز شب؛ و همچنین در ادامه، به پاره ای از فضیلتهای مذکور در بخشی از آیات، اعمال، مکانها و زمانها اشاره می کند. و سرانجام کتاب با ذکر فهرستی از کتابهای دعا که علمای گذشته، در رابطه با امام عصر(ع) گردآوری نموده اند، پایان می پذیرد. 

از ویژگی های مثبت کتاب الصحیفة المبارکة المهدیة، این است که بخش زیادی از دعاها، زیارت نامه ها و سفارش های امام مهدی(ع) که به طور پراکنده، در کتاب های گذشتگان، ذکر گردیده است، به طور مستقل در یک تألیف، گردآوری شده و تمامی منابع و مدارک تاریخی، ذیل هر یک از دعاها، و همچنین در فهرست پایانی کتاب، بیان شده است.
این امر موجب می گردد تا خوانندگان، به راحتی بتوانند به منابع اصلی، دسترسی پیدا کنند؛ لکن یکی از جنبه های آسیب پذیر این دسته از کتاب ها، این است که پاره ای از دعاها، توصیه ها و زیارت نامه ها در خواب، مکاشفه و یا توسط یک فرد نقل گردیده است؛ از این رو لازم است تا برای کسب وثاقت و اطمینان به صدور این سخنان از جانب پیشوایان معصوم(ع)، پژوهش های علمی و تخصصی، انجام شود و متخصصان در زمینه تاریخ، حدیث، و رجال، این موضوع بسیار مهم و حساس را در استخراج سخنان معصوم، جدی تر گرفته و سره را از ناسره، جدا سازند؛ زیرا این امر در فرهنگ شیعه تأثیرگذار است و گاهی تعارضات اعتقادی را به همراه خواهد آورد. 

شایان ذکر است، "الصحیفة المبارکة المهدویة" نوشته سیدمجتبی مجتهدی در ۷۵۹ صفحه ازسوی انتشارات حاذق منتشر شد.
پایان پیام/ 140/ح/