نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » انديشه

رئيس بنياد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمكران خبر داد:

تفاهم همکاری جمکران با كتابخانه های جهان اسلام

۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۵

رئيس بنياد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمكران از انعقاد تفاهم نامه همکاری با كتابخانه هاي بزرگ جهان اسلام از جمله آستان قدس رضوي خبر داد.

به نقل از مسجد مقدس جمكران: دكتر سيد مجيد امامی، رئيس بنياد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمكران از آغاز انعقاد تفاهم نامه همکاری با كتابخانه های بزرگ جهان اسلام خبر داد و اظهار کرد: این کتابخانه ها از حيث منابع اسنادی و همچنين تجارب توسعه اسناد چاپی و شفاهی پيشرفته هستند و ما نیز در راستای توسعه كتابخانه تخصصی مسجد مقدس جمكران با این مراکز همکاری و تعامل خواهیم داشت.

وي افزود: هدايت و راهبری كتابخانه ها و مراكز اسناد در مسجد مقدس جمكران، در بنياد پژوهش و نشر انجام می پذيرد و رويكرد كلی آن هم افزايی، همكاری و استفاده از فرصت های توسعه كتابخانه داری، كتابخوانی و حفظ، مرمت و عرضه اسناد است.

رئيس بنياد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمكران اظهار كرد: يكي از مهم ترين اين مراكز سازمان كتابخانه های آستان قدس رضوی است كه تفاهم نامه ای را با محورها و بندهای بسيار دقيق با اين سازمان منعقد كرديم.

امامي يكي از مهم ترين محورهاي اين تفاهم نامه را تربيت خادمان كتاب و خادمان اسناد ذيل شبكه خادمين پژوهشی مسجد در همكاری با آستان قدس رضوی برشمرد و گفت: هدف، استفاده هر چه تمام تر از ظرفيت خادمين پژوهشي در نگهداری، توسعه، حفظ و مرمت و مستندسازی اسناد است.

وي با اشاره به حمايت مسجد مقدس جمكران از فرهنگ ۱۴۰۰ ساله شيعي و اسلامي تصريح كرد: با توجه به اينكه در بازخواني تاریخی از مسجد مقدس جمكران كه از قرن چهارم به بعد تاسيس شده، نيازمند رويكرد اسنادی هستيم لذا با اين همكاريیها به دنبال تقويت بنيه اسناد، كتابخانه تخصصی و توسعه كتابخانه ديجيتال در منابع غيرفارسی هستيم.