داخلی     يادداشت     انديشه
ارزش انتظار، راه شناخت وظايف منتظران
  يكي از مسائل مهم "مهدويت" واكاوي جريان انتظار و شناخت جايگاه، ارزش و اجر انتظار و ويژگي‌هاي منتظران ظهور قائم آل محمد عليهم السلام است. با روشن شدن جايگاه، ارزش و پاداش ويژه انتظار و منتظران، وظايف منتظران ظهور و سيماي منتظران حقيقي نيز آشكار خواهد شد. تأمل در پاداش فراوان و اجر فوق‌العاده انتظار و منتظران، گامي در راه احياي هويت انتظار و باعث درنگ منتظران در وظيفه شناسي است.
گزارشگر :
Share/Save/Bookmark
شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۲۲
کد مطلب : 41634
ارزش انتظار، راه شناخت وظايف منتظران

فضيلت انتظار در كلام پيامبر خدا (ص)
موضوع مهدويت يك اصل اسلامي است و ريشه در وحي الهي، قرآن و سنت نبوي دارد. ساختار و ابعاد مهدويت بر اساس سخنان پيامبر خدا استوار است. رهنمودهاي پيامبر درباره "فضيلت انتظار" بيدارگر و هشدار دهنده و سازنده است.
پيامبر خدا فرموده اند: افضل العباده انتظار الفرج (كمال الدين و تمام النعمه، شيخ صدوق، باب ۲۵، حديث ۶، ج ۱، ص ۲۸۷) برترين عبادت، انتظار فرج است. در حديث ديگر نيز پيامبر خدا فرموده اند: افضل اعمال امتي انتظار الفرج من‌الله عزوجل
(كمال الدين و تمام النعمه، باب ۵۵، حديث ۳، ج ۲، ص ۶۴۴. برترين كارهاي امت من، انتظار فرج از خداوند عزوجل است.
واژه "افضل" در اين دو حديث نبوي، صيغه افعل تفضيل است و بهترين و انحصار را مي‌رساند. واژه "عبادت" همه اعمال ديني امت اسلامي را در بر مي‌گيرد. از اين رو در ميان عبادت‌ها و اعمال امت پيامبر اسلام "انتظار فرج" بهترين عبادت و عمل امت اسلامي است. اين حقيقت، جايگاه بي‌نظير انتظار را در نظام عبادي و ارزش‌هاي ديني آشكار مي‌نمايد
پيامبر اسلام آورنده تعليمات اسلامي، جايگاه عالي انتظار در ميان عبادت‌ها و اعمال امت اسلامي را تبيين فرموده و از اين راه اهميت فراوان انتظار و رسالت منتظران را ياد آوري نموده‌اند.

انتظار در بيان امام علي(ع)
وصي و خليفه پيامبر خدا نيز در راستاي تبيين آموزه‌هاي بنيادي مهدويت گام برداشته و از فضيلت منتظران سخن گفته‌اند. اميرمؤمنان امام علي عليه السلام دربارة "جايگاه منتظر"فرمودند: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل‌الله (كمال الدين
در ميان عبادت‌ها و اعمال امت پيامبر اسلام "انتظار فرج" بهترين عبادت و عمل امت اسلامي است. اين حقيقت، جايگاه بي‌نظير انتظار را در نظام عبادي و ارزش‌هاي ديني آشكار مي‌نمايد
و تمام النعمه، باب ۵۵، حديث ۶، ج ۲، ص ۶۴۵). منتظر امرما همانند انسان مجاهدي است كه در راه خدا به خون خود آغشته گردد و شهيد شود. شهادت بالاترين كار نيك و ارزش عالي و نهايي در نظام ارزش‌هاي اسلامي است و امام علي عليه السلام در اين حديث "منتظر" و
"شهيد در راه خدا" را همانند و مثل هم شمرده‌اند. اين تشابه وپيوند در جايگاه و شأن، ضرورت جهت گيري شهادت طلبانه منتظران را روشن مي‌نمايد.

ارزش منتظر در كلام امام صادق(ع)
امام جعفر صادق عليه السلام نيز خط تبيين ارزش و اهميت منتظري را كه با صداقت در انتظار ظهور امام مهدي عليه السلام است ادامه داده و در بزرگي جايگاه ومقام منتظر فرموده اند: المنتظر للثاني عشركالشاهر سيفه بين يدي رسول‌الله يذب عنه (كمال الدين و تمام النعمه، باب ۵۵، حديث ۸، ج ۲، ص ۶۴۷). انسان منتظر امام دوازدهم، همانند مجاهدي است كه شمشيرش را پيش روي رسول خدا كشيده و از ايشان دفاع و حمايت مي‌نمايد. مطابق اين حديث، انتظار آن قدر ارزش دارد كه منتظر در جايگاه مجاهد در راه خدا در ركاب پيامبر و در حمايت از پيامبر قرار مي‌گيرد.
علاء بن سيابه گفته است امام صادق عليه السلام فرمودند: من مات منكم علي هذا الامر منتظرأ له كان كمن كان في فسطاط القائم عليه السلام (كمال الدين و تمام النعمه، باب ۵۵، حديث ۱، ج ۲، ص ۶۴۴). هر منتظري از شما كه در حال انتظار بميرد همانند كسي است كه در خيمه حضرت مهدي قائم آل محمد عليهم السلام باشد.

فلسفه انتظار
دقت در روايات پيرامون "اجر انتظار" راهنماي منتظران به سمت فهم "فلسفه انتظار" است حكمت االهي و حكيم بودن پيامبر خدا و امامان اقتضا مي‌كند كه اجر انتظار و پاداش منتظر بيهوده نباشد. اين جايگاه عالي براي انتظار، بسته به "عمل" به لوازم انتظار و فراهم شدن شرايط ومقدمات انتظار است. ارزش منتظر معلول فرآيند انتظار از مقدمات تا پيامدهاي سازنده آن است. قطعاً در انتظار چيزهايي هست كه اين قدر ارزش دارد.
شناخت اخلاق و رفتار و گفتار پيامبر خدا و
"انتظار اسلامي" بر پذيرش و اعتقاد به مرجعيت و ولايت فقيه، و اطاعت و پيروي كامل از فقيه عادل نائب امام زمان استوار است. تقليد از مرجع تقليد و فرمانبرداري از ولايت فقيه از قوانين انتظار اسلامي است. بايد نشانه‌ها وشرايط ظهور را شناخت و با تلاش و كوشش دائمي و خستگي ناپذير در راه فراهم ساختن عوامل و شرايط ظهور گام برداشت و انتظار را در عمل نشان داد. انتظار ادعا و حرف نيست بلكه باور و ايمان اسلامي و انديشه جامع ديني و آرمان و اراده و عمل و تلاش همه جانبه در راه آن است.
امامان و تلاش در جهت آراستگي به آن از مقدمات انتظار ظهور قائم آل محمد
عليهم السلام است. كشف انتظارات حضرت مهدي عليه السلام از منتظران ظهورش و انجام وظايف و تكاليف شرعي،عامل انطباق عنوان "انتظار" بر انسان هاست. بر منتظر لازم است ويژگي‌ها و اوصاف ياران حضرت مهدي عليه السلام را به درستي بشناسد و با خود سازي و تهذيب نفس و جهاد اكبر، آن اوصاف را در خود ايجاد كند تا شخصيت الهي خود ساخته منتظران حقيقي ظهور را به دست آورد. انديشه ديني، آرمان، اراده، و "عمل انسان" از اركان انتظار و سازنده هويت منتظران است. تفكر در فضيلت و جايگاه عالي انتظار و منتظران، يادآور نقش مثبت و سازنده انتظار است. انتظار مكتب سازنده عوامل وشرايط ظهور منجي بشر است.

ارزش و جايگاه عالي اصل انتظار در احاديث معصومين عليهم السلام، يادآور مشخصات انتظار اسلامي است. "انتظار فرج" انتظار گسترش دين و ايمان اسلامي در جهان و استقرار كامل و همه جانبه ارزش‌هاي الهي، و پيروزي نهايي حق و صلح وعدالت بر باطل و ستيز و ظلم، تلاش در تشكيل جامعه و حكومت برتر پايان تاريخ، توسط شخصيت مقدس الهي و حجت خدا و خليفه خدا و بقيه‌الله است كه در روايات متواتر اسلامي "مهدي" ناميده شده است.
"انتظار اسلامي" انتظار خالي شدن روان‌ها از عقده‌ها و كينه‌ها و لجبازي‌ها و انتظار نابودي تمام مفاسد اخلاقي از قبيل: تبعيض، ظلم، زنا، ريا، شرب خمر،خيانت، رشوه، خشونت، جنگ، دزدي و آدم كشي است.
"انتظار اسلامي" تفكر ترويج احكام الهي و كمال بشر با اجراي همه واجبات و رهايي از همه كارهاي حرام است. زيربناي اصل انتظار پذيرش وحي الهي و توحيد و نبوت و معاد و امامت است.
در انتظار گرايش به خوبي‌ها و تنفر از بدي‌ها، انگيزش براي آراستگي به فضايل اخلاقي و پيراستگي از رذايل اخلاقي نهفته است.
"انتظار اسلامي" رهايي از تنبلي، بي‌حالي، بي‌عاري، سستي و بي‌كاري است. نشاط، انگيزه، همت، كار، ايثار، اميد،خوشبختي، جهاد و شهادت از لوازم تفكيك ناپذير انتظار است.
"انتظار اسلامي" مكتب اعتراض به گناه، فساد، ظلم، كفر، شرك و نفاق است.

"انتظار اسلامي" بر پذيرش و اعتقاد به مرجعيت و ولايت فقيه، و اطاعت و پيروي كامل از فقيه عادل نائب امام زمان استوار است. تقليد از مرجع تقليد و فرمانبرداري از ولايت فقيه از قوانين انتظار اسلامي است. بايد نشانه‌ها وشرايط ظهور را شناخت و با تلاش و كوشش دائمي و خستگي ناپذير در راه فراهم ساختن عوامل و شرايط ظهور گام برداشت و انتظار را در عمل نشان داد. انتظار ادعا و حرف نيست بلكه باور و ايمان اسلامي و انديشه جامع ديني و آرمان و اراده و عمل و تلاش همه جانبه در راه آن است.
نگارنده: دکتر محمدرضا جواهری
انتهی پیام/م/47