داخلی     خبر     انديشه
مقایسه رویکرد مهدویت نگاری شیخ صدوق و شیخ طوسی
  مهدویت نگاری ، یکی از رویکردهای مهم نویسندگان در طول قرون اولیه هجری تا کنون است . شیخ صدوق و شیخ طوسی که هردو از صاحبان کتب اربعه هستند نیز ، آثاری مستقل با موضوع مهدویت از خود به جای گذاشته اند .
Share/Save/Bookmark
يکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۴
چکیده:

مهدویت نگاری ، یکی از رویکردهای مهم نویسندگان در طول قرون اولیه هجری تا کنون است . شیخ صدوق و شیخ طوسی که هردو از صاحبان کتب اربعه هستند نیز ، آثاری مستقل با موضوع مهدویت از خود به جای گذاشته اند . مقایسه رویکرد این دو دانشمند دینی در کتابهای جامع "کمال الدین و تمام النعمه" و "الغیبه"نشان می دهد که مباحث مورد توجه ایشان در باره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اشتراک بسیار دارد و رویکرد مهدویت نگاری هردو را می توان نقلی – عقلی ، استدلالی دانست هرچند ایشان از نظر تدوین مطالب دو طریق کاملاً متفاوت را برگزیده اند.

واژه‌های کلیدی: مهدویت نگاری، کمال الدین و تمام النعمه، الغیبه، شیخ صدوق، شیخ طوسی

نویسندگان:

سید محمد جواد صداقت کشفی، دکتر عباس همامی

پژوهش نامه قرآن و حدیث – جلد 0، شماره 20، بهار و تابستان 1396