نسخه قابل چاپ

نسخه وب

دربارهء ما

خبرها دگرگون می شوند، چون عادت ها دیگرگونه می گردند. امروزه نیاز افراد به شنیدن اخباری که چون ابر بر منطقه ای سایه می افکنند و به شتاب می گذرند، با وجود رسانه های خبری ماهواره ای و رادیویی و اینترنتی برآورده می شود، اما در آن سوی، مخاطبانی هستند که اخبار را با انگیزه هایی تازه می کاوند؛ شنیدن اخبار برای گزینش احوال در آینده. آنان اخباری را پی می گیرند که پیش خبر اخبار دیگر و پیش حادثه حوادث دیگر است.

آینده، روشن تر خواهد بود برای آنان که اخبار امروز را روزنه ای به آینده می دانند.

و آینده ای روشن در راه است که همواره ادیان و مکاتب بدان نوید داده اند. رسانه های به روز (آن لاین) خواه ناخواه به آن آینده سو گرفته اند و می گیرند. با این همه، سوگیری مستقیم به آن آینده روشن همت رسانه ای دیگر را می طلبد.

پايگاه خبری آینده روشن برای گردآوری، تهیه، تنظیم و توزیع این گونه اخبار پا به میدان خبرگزاری های اینترنتی نهاده است.

این پايگاه خبری، بیش و کم با رویکرد به موضوع هایی هم چون آینده جهانی، موعود، مهدویت و دغدغه هایی هم چون عدالت گستری، مهرورزی، ظلم ستیزی و ... پا بر زمین خبرگزاران نهاده است.

خبرنگاران آینده روشن، می کوشند تا با ارائه رویدادها از زاویه ای متفاوت با دیگر خبرگزاری ها، مردم را به گفتمانی مربوط به آینده فراخوانند.

بی تردید، در دوران انفجار اطلاعات محض، توضیح بیشتر و گسترده تر خبرهای پیاپی رادیویی و تلویزیونی، تبیین پیامدهای رویدادها و نیز ضرورت ایجاد پرسش و ترغیب مخاطبان به پی گیری رویدادها، ضرورتی است که افزون بر نگاهی تخصصی و ویژه به حوزه اخبار، کوشش های جدید خبری را نیز می طلبد.

بسان دیگر خبرگزاری ها، این پايگاه خبری نیز از شیوه های گوناگون خبر، نقل خبر، گزارش نقلی و تصویری، گفت و گو، یادداشت، مقاله و نمایه بهره می گیرد. از آن جا که کوشش برای برقراری گفتمانی درباره آینده جهانی ناگزیر به جنگ تمدن ها یا نقیض آن گفت و گوی تمدن هاست، از رویکرد به تمدن و جهان اسلام نمی توان گذشت. ایدئولوژیک نمودن این گفتمان، ضرورت توجه به اندیشه مهدویت و دیگر اندیشه ها درباره آخرالزمان را می طلبد و برای زمینه سازی و فراخوانی مردم به این گفتمان، باید به ریشه های فرهنگی و هنری توجه کرد که البته اهمیت هنر نوشتنی، عنایت به ادبیات را نیز پیش می کشد.

و از این روی چهار بخش جهان اسلام، اندیشه، فرهنگ و هنر و ادب را پیش روی بینندگان سایت نهادیم.

نکته پایانی این که پايگاه خبری آینده روشن، به دلیل تخصصی بودن، کیفیت را بر کمیت نقل خبر، برتر می داند و به جلب توجه مخاطبان خاص خود می اندیشد.